Team

Het team van de Brug bestaat uit enthousiaste collega’s die het beste uit uw kind halen. Er werken eerste- en tweedegraads docenten die worden ondersteund door vakkundige onderwijsassistenten. Het ondersteuningsteam bestaat uit twee intern begeleiders, een maatschappelijk werkende, schoolarts en orthopedagoog. 

Management

Terry Sibbing

Interim-locatiedirecteur

Remco Schouten

Afdelingsleider

Commissie voor de begeleiding (CvB)

Rowan Nieuwpoort

Intern begeleider onderbouw (instroom)

Sonja Cordemans

Intern begeleider bovenbouw (uitstroom)

Ellen Assenberg

Orthopedagoog

Els van der Hoff

Maatschappelijk werkende

Liesbeth van Kalsbeek