Schooltijden


De schooltijden van de SO zijn van 08:45 uur tot 14:30 uur van maandag tot en met vrijdag

 

Vakanties & verlof

Voor het aanvragen verlof buiten de schoolvakanties kunt u een aanvraagformulier bekijken (zie hieronder) en downloaden of in papieren vorm opvragen bij het klassenteam/ de mentor. Graag het formulier volledig invullen en minimaal 9 weken van te voren inleveren bij het klassenteam/ de mentor. Zij zorgen ervoor dat de aanvraag wordt voorgelegd aan de locatiedirecteur.

  • Verlof tot en met 10 schooldagen: de locatiedirecteur beslist of uw kind verlof krijgt en stelt u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het besluit.
  • Verlof van 11 schooldagen of meer:  de locatiedirecteur neemt contact op met de leerplichtambtenaar. Deze neemt binnen 8 weken een besluit en stelt u op de hoogte. 

Vakantierooster

Wilt u het vakantierooster van de basisafdeling (SO) bekijken, klikt u dan op de knop van het betreffende schooljaar.