Diploma VSO Praktisch gericht

Alle leerlingen in het VSO sluiten hun schoolloopbaan af met een officieel VSO-schooldiploma.                                   

Portfoliomap

De leerlingen hebben allemaal een portfoliomap ontvangen. In deze map verzamelen de leerlingen gedurende hun schoolcarrière bewijsstukken van hun behaalde doelen, branchecertificaten en schoolbewijzen van hun kennis en vaardigheden.

Aan het eind van hun schoolloopbaan wordt de map van de leerling beoordeeld door de examencommissie. Wanneer de portfoliomap wordt goedgekeurd mag de leerling op voor een eindgesprek.

Het IVIO examenbureau stuurt de leerling/mentor een uitnodiging voor dit examengesprek. 

Een externe assessor zal met de leerling en in het bijzijn van de mentor het eindgesprek op school voeren. Na een positief gesprek krijgt de leerling te horen of hij/zij geslaagd is voor het VSO diploma.

Examencommissie

Een examencommissie beoordeelt de portfoliomap en of de leerling  zijn/haar schooldiploma ontvangt.

De examencommissie op de VSO-Praktisch gericht bestaat uit:

Voorzitter: Jos Michels

Leden:

1. Benthe de Jong

2. Dionne van der Welle