Schooltijden vmbo/havo 2023-2024

De Brug vmbo/havo werkt met een volledige voortgezet onderwijs lessentabel. De lessen zijn van maandag tot en  met vrijdag van 08.30 tot 14.30 uur. Elke dag heeft 7 lesuren en elke les duurt 45 minuten. 

Lesrooster in Magister

Het actuele lesrooster vindt u via Magister. Met de Magister app is het actuele lesrooster te raadplegen via uw mobiele telefoon.
Cijfers en verzuim vindt u hier ook terug.

Ga naar Magister

Jaarrooster 

                              Op het jaarrooster zijn uiteenlopende activiteiten te zien. Wilt u het bekijken, klikt u dan op de knop hieronder.

jaarrooster vmbo/havo 2023-2024

Vakanties & verlof

Voor het aanvragen verlof buiten de schoolvakanties kunt u een aanvraagformulier bekijken (zie hieronder) en downloaden of in papieren vorm opvragen bij het klassenteam/ de mentor. Graag het formulier volledig invullen en minimaal 9 weken van te voren inleveren bij het klassenteam/ de mentor. Zij zorgen ervoor dat de aanvraag wordt voorgelegd aan de locatiedirecteur.

  • Verlof tot en met 10 schooldagen: de locatiedirecteur beslist of uw kind verlof krijgt en stelt u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het besluit.
  • Verlof van 11 schooldagen of meer:  de locatiedirecteur neemt contact op met de leerplichtambtenaar. Deze neemt binnen 8 weken een besluit en stelt u op de hoogte. 

Vakantierooster vmbo/havo 2023-2024

Wilt u het vakantierooster 2023-2024 van de VSO afdelingen bekijken, klikt u dan op de knop.

Vakantierooster vmbo/havo 2023-2024 Vakantierooster vmbo/havo 2024-2025

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!