SO Basisonderwijs

Welkom bij de SO-basis afdeling van mytylschool de Brug. Op deze afdeling geven wij onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een lichamelijke beperking. Soms hebben de leerlingen een bijkomende verstandelijke beperking. In ons onderwijs staat maatwerk centraal. Wij geloven in onderwijs dat uitgaat van de leerling.

 

Onze school werkt nauw samen met Rijndam Revalidatie. Zij ondersteunen uw kind op het fysieke gebied. Deze samenwerking maakt het voor onze leerlingen mogelijk therapie te volgen onder schooltijd. Doordat onderwijs en zorg samenkomen, krijgen onze leerlingen alle kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Op mytylschool de Brug werken we vanuit het basisprincipe LOL, want leren is leuk! Daarnaast heeft LOL bij ons op school nog een andere betekenis: 

  • Leren
    Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen willen leren vanuit hun nieuwsgierigheid. Dat leren doen ze zelfstandig, onder begeleiding van de leerkracht of klassenassistent. Ze leren in groepjes met elkaar en ook van elkaar.
  • Ontmoeten
    De school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen, ouders en personeel. Hier heeft de leerling contact met leeftijdsgenoten en met mensen met wie ze samen aan het bereiken van de persoonlijke doelen werken.
  • Leven
    Alle activiteiten zijn gericht op het leven binnen, buiten en na school. Het begrip ‘leven’ geeft richting aan onze leerdoelen. We bereiden leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij.

Gemiddeld zitten er in elke groep 11 leerlingen die onderling van elkaar verschillen in onderwijsbehoefte. Onze missie is het onderwijsprogramma zo aan te bieden dat het zo goed als mogelijk past bij de mogelijkheden van uw kind. We bieden onderwijs in twee stromen aan: de diploma- en arbeidgerichte uitstroom en de uitstroom gericht op dagbesteding. In de basis gaan we uit van onderwijs in groepen. We geven dus klassikaal les en in niveaugroepen. Als het nodig is, begeleiden we leerlingen ook individueel. Ons bewegingsonderwijs is volledig gericht op onze doelgroep. Iedereen kan meedoen! 

Wilt u precies weten op welke manieren wij als school kunnen ondersteunen? Neem dan eens een kijkje in ons schoolondersteuningsprofiel.

De Vreedzame School 

Op de Brug werken we vanuit de ideeën van De Vreedzame school. De Vreedzame School is een compleet programma voor scholen gericht op sociale competenties en democratisch burgerschap. In het programma zijn de klas en school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen een stem krijgen. Kinderen leren hier om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen.

Nieuwsberichten

Bekijk de schoolgids

Bent u geïnteresseerd in het speciaal onderwijs op De Brug en wilt u meer informatie? Bekijk dan onze schoolgids!

Schoolgids SO 2023-2024

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!