Team SO Basisonderwijs

Directie

Afdelingsleiders

Interne begeleiding

De onderwijskundige ontwikkeling van de school, leervragen van leerlingen en ouders en begeleiding van de groepen is in handen van onze intern begeleiders. Zij werken nauw samen met onze orthopedagogen. 

Orthopedagogen

Onze afdeling beschikt over eigen orthopedagogen die bij gedragsvragen van leerlingen, ouders of groepen in actie komen. Ook vragen zij toelaatbaarheidsverklaringen aan en adviseren zij de intern begeleider bij plaatsing van leerlingen of doorstroming naar voortgezet onderwijs. 

Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren zijn de brug tussen ouders, school en revalidatiecentrum. Bij vragen die zowel school als therapie betreffen of vragen waarvan u even niet goed weet wat u ermee aan moet (dit kan ook in de thuissituatie zijn), kunt u contact opnemen met de zorgcoördinatoren. De zorgcoördinator zorgt ook voor de afstemming van de ontwikkelingsperspectieven tussen school en Rijndam.