Team SO Basisonderwijs

Directie

Albert Buitenhuis

Locatiedirecteur

Jacqueline van Wijngaarden

Locatiedirecteur

Afdelingsleiders

Irene Huisman

Afdelingsleider

Janneke Boeijen

Afdelingsleider

Rianne Bergenhenegouwen

Afdelingsleider

Interne begeleiding

De onderwijskundige ontwikkeling van de school, leervragen van leerlingen en ouders en begeleiding van de groepen is in handen van onze intern begeleiders. Zij werken nauw samen met onze orthopedagogen. 

Marianne Geraets

Intern begeleider

Eline Verweij

Intern begeleider

Orthopedagogen

Onze afdeling beschikt over eigen orthopedagogen die bij gedragsvragen van leerlingen, ouders of groepen in actie komen. Ook vragen zij toelaatbaarheidsverklaringen aan en adviseren zij de intern begeleider bij plaatsing van leerlingen of doorstroming naar voortgezet onderwijs. 

Martine Bernard

Orthopedagoog

Sterre Lemmen

Orthopedagoog

Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren zijn de brug tussen ouders, school en revalidatiecentrum. Bij vragen die zowel school als therapie betreffen of vragen waarvan u even niet goed weet wat u ermee aan moet (dit kan ook in de thuissituatie zijn), kunt u contact opnemen met de zorgcoördinatoren. De zorgcoördinator zorgt ook voor de afstemming van de ontwikkelingsperspectieven tussen school en Rijndam.

Dwieneke van Nispen

Zorgcoördinator

Aisling Verheul

Zorgcoördinator