Belangrijke documenten

  Hieronder vindt u een aantal belangrijke documenten van ons bestuur en landelijk geldende  afspraken rondom de zorg voor het kind


Meldcode
Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn,  dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. De Brug hanteert hiervoor de meldcode vanuit ons bestuur, stichting BOOR


Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Mytylschool de Brug gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Heeft u vragen over privacy op onze school? Stuur dan een e-mail aan privacy@stichtingboor.nl

 

Klachtenregeling
Bij ontevredenheid over bepaalde schoolzaken, gaan wij graag met u in gesprek. Soms kan een klacht, om wat voor reden dan ook, niet door de direct betrokken persoon worden opgelost. Dan zijn de afdelingsleider of vertrouwenspersoon hiervoor beschikbaar. Zij vormen samen de interne klachtencommissie.

Is de klacht na gesprekken met de interne klachtencommissie niet opgelost? Dan zijn er drie mogelijkheden om een formele klacht in te dienen:

  1. De interne klachtencommissie van mytylschool de Brug.
  2. De externe klachtencommissie van Stichting BOOR    (zie ook: Klachtenregeling stichting BOOR 2023)
  3. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs - LKC     (meer info: onderwijsgeschillen.nl )


Vertrouwenspersonen
Mytylschool de Brug heeft zowel interne als externe vertrouwenspersonen. De interne vertrouwenspersoon is een personeelslid van de school. Bij deze persoon kunt uw kind met persoonlijke problemen terecht. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om te luisteren en om advies te geven.
In geval van seksuele intimidatie of andere ernstige klachten kan de interne vertrouwenspersoon doorverwijzen naar de klachtencommissie of de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft geen dienstverband bij de school en staat daardoor meer op afstand. 

Interne vertrouwenspersonen

Afdeling SO
Vacature

Afdeling vmbo/havo
Chantal Aveling
cave@mytylschooldebrug.nl

Afdeling VSO praktisch gericht
Marion van der Burg
mvbu@mytylschooldebrug.nl

 

Externe vertrouwenspersoon

Mevr. Jakkie Ames
jakkie_ames@hotmail.com
06 13570625