Praktische zaken

Praktische zaken

Protocollen

Leerlingenstatuut
In ons leerlingenstatuut staat beschreven aan welke regels je je moet houden en wat je mag verwachten van de medewerkers van de Brug

Schoolregels
Onze schoolregels zorgen ervoor dat we iedere dag goed met elkaar kunnen samenwerken.

Verder vindt u hieronder alle vastgestelde protocollen en belangrijke documenten.

Meldcode
Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn,  dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. De Brug hanteert hiervoor de meldcode vanuit onze stichting Boor.

Ziek- of afmelding

Leerlingen kunnen tussen 08.00 en 08.15 uur ziek- of afwezig gemeld worden. Dit kan via het mailadres absentie.vsot@mytylschooldebrug.nl. Eventueel kunt u ook bellen naar telefoonnummer 010 2111774.


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!