Praktische zaken

Praktische zaken

Protocollen

We willen dat de Brug voor iedereen een fijne plek is. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig kan ontwikkelen en veilig kan werken. Daarom hebben we een aantal regels en afspraken. 

Leerlingenstatuut
In ons leerlingenstatuut  staat beschreven aan welke regels je je moet houden en wat je mag verwachten van de medewerkers van de Brug

Schoolregels
Onze schoolregels  zorgen ervoor dat we iedere dag goed met elkaar kunnen samenwerken.

Verder vindt u hieronder alle vastgestelde protocollen en belangrijke documenten.

Meldcode
Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn,  dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. De Brug hanteert hiervoor de meldcode van ons bestuur, stichting BOOR.

Ziek- of afmelding

Leerlingen kunnen tussen 08.00 en 08.15 uur ziek- of afwezig gemeld worden. Dit kan via het mailadres absentie.vsot@mytylschooldebrug.nl. Eventueel kunt u ook bellen naar telefoonnummer 010 2111777.

Vakantierooster vmbo/havo 2022-2023

Soort

Datum
StudiedagMaandag 22 augustus 2022
StudiedagVrijdag 9 september 2022
StudiedagVrijdag 21 oktober 2022
HerfstvakantieZaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
StudiedagDinsdag 22 november 2022
StudiedagVrijdag 23 december 2022  Hele dag vrij
KerstvakantieZaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
StudiedagMaandag 9 januari 2023
StudiedagWoensdag 8 februari 2023
VoorjaarsvakantieZaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
StudiedagDinsdag 14 maart 2023
Studiedag Donderdag 6 april 2023
Goede Vrijdag en PasenVrijdag 7 aptil t/m maandag 10 april 2023
MeivakantieZaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
HemelvaartDonderdag 18 mei 2023
StudiedagVrijdag 19 mei 2023
PinksterenMaandag 29 mei 2023
StudiedagDonderdag 22 juni 2023
StudiedagDonderdag 6 juli 2023
Roostervrije dagVrijdag 7 juli 2023
ZomervakantieZaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!