Organisatie

Managementteam

De afdelingsleiders vormen samen met de directie het managementteam. De mytylschool bestaat uit drie afdelingen: 

  • SO Basis voor leerlingen van 4 tot 12 jaar (lg en mg)
  • VSO-Praktisch Gericht voor leerlingen van 12 tot 18 jaar (mg)
  • VSO-vmbo-havo voor leerlingen van 12 tot 18 jaar (lg)

Albert Buitenhuis en Jacqueline van Wijngaarden vormen de locatiedirectie a.i. van de afdeling SO. Zij worden ondersteund door afdelingsleiders:

  • Rianne Bergenhenegouwen
  • Janneke Boeijen.
  • Charlotte van Koningsbrugge

Locatiedirecteur a.i. vmbo/havo Terry Sibbing en locatiedirecteur a.i. Jeroen Platteschorre VSOP leiden de beide VSO afdelingen. De dagelijkse leiding is in handen van de afdelingsleiders:

  • Remco Schouten (VSO vmbo-havo, locatie Ringdijk). 
  • Vacature: (VSO-Praktisch Gericht, locatie Woensdrechtstraat) 

Elke afdeling heeft daarnaast een eigen interne begeleider en een eigen orthopedagoog. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkeling en leerlingbegeleiding. De centrale diensten (Algemene administratie, Personele Zaken, Financiën, ICT en technisch beheer) vallen onder de verantwoordelijkheid van Albert Buitenhuis en Jacqueline van Wijngaarden.

 

Stichting BOOR

Stichting BOOR verzorgt het openbaar basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Onze school is één van de acht scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs binnen dit bestuur. In totaal zijn er 82 scholen, met ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen.

Stichting BOOR
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Postbus 23058 
3001 KB Rotterdam

T    010-2540800                          info@stichtingboor.nl 
F    010-2540899                          www.stichtingboor.nl 

Ouders

Goed onderwijs realiseren we alleen in samenwerking met de ouders. Het is dan ook logisch dat ouders bij ons een grote rol spelen. In overleg met u stellen we het ontwikkelingsperspectief van uw kind op. We zoeken naar een balans waardoor leerkrachten, ouders en therapeuten elkaar aanvullen. Daarnaast willen we ook graag met elkaar samenwerken op het gebied van organisatie en beleid. Daarom heeft de Brug een betrokken ouderraad, een gedreven medezeggenschapsraad (MR) en diverse klankbordgroepen. 

Wilt u ook bijdragen aan de ontwikkeling van onze school? Meld u dan aan voor een van de raden of klankbordgroepen. Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar: ouderraad@mytylschooldebrug.nl

 

EKEP-keurmerk

In april 2017 ontvingen we het EKEP-keurmerk. Het keurmerk beoordeelt en waardeert de samenwerking tussen alle partijen. We zijn er trots op dat we dit keurmerk mogen dragen. 

Medezeggenschapsraad

Mytylschool de Brug heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin zowel ouders als personeelsleden goed vertegenwoordigd zijn. Als lid van de MR denk en praat je mee over wat er op school gebeurt. Over allerlei zaken mag de MR advies of instemming geven.

 

Taken

De MR denkt mee over het schoolbeleid en heeft soms een adviserende of meebeslissende rol: het advies- of instemmingsrecht. Er worden veel verschillende zaken door de MR behandeld. Afgelopen schooljaar zijn zaken als taakbeleid, huisvesting, communicatie, passend onderwijs, ontwikkelingen ARBO, beloningsbeleid en diverse projecten in de MR besproken. Er zijn ook school specifieke zaken die elk jaar terugkomen. Denk aan de schoolgids, het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het schoolplan waarin de ontwikkelingen voor de komende 4 jaar staan. De MR is dus erg belangrijk voor ons. Ze hebben een grote inbreng als het gaat om beleidszaken.

 

De GMR

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de SO/VSO-scholen van Stichting BOOR komen beleidszaken op bestuursniveau aan de orde. Zowel personeelsleden als ouders zijn onderdeel van de GMR. Nadat de GMR een besluit heeft genomen, wordt het onderwerp later in de MR besproken.

De MR heeft een eigen, besloten website. Deze kunt u als lid van de MR bezoeken.


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!