Leerlingenvervoer

Algemene informatie leerlingenvervoer

Elke woongemeente heeft haar eigen regels en voorwaarden betreffende het leerlingenvervoer. Voor de mytylschool geldt dat veel leerlingen in aanmerking komen voor aangepast leerlingenvervoer of een vergoeding voor openbaar vervoer of een kilometervergoeding. De school-vervoersverklaring waar de meeste gemeenten om vragen, kunt u opvragen bij de administratie.

Leerlingenvervoer met betrekking tot examens vmbo/havo

In het diplomagerichte uitstroomprofiel worden de vmbo examens afgenomen in samenwerking met het Thorbecke VO (Prinsenlaan 82 te Rotterdam) en de havo examens in samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs. Het is mogelijk dat de leeringen tijdens de examenperiode vervoerd moeten worden naar een andere locatie.