VSO vmbo/havo

Op de afdeling vmbo/havo ontwikkelt uw kind zich tot maatschappijvaardige burger van de toekomst door middel van kwalitatief goed onderwijs. Speciaal waar het moet, gewoon waar het kan.

Missie

Wij streven ernaar dat uw kind onze school maatschappijwaardig en maatschappijvaardig verlaat. Onze leerlingen weten dat ze recht hebben op een plek in de samenleving en laten dat ook zien.

  • Maatschappijwaardig
    Ons vmbo- en havo-onderwijs is gebaseerd op regulier voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen een regulier vmbo- of havodiploma halen, dat toegang geeft tot het mbo en hbo.
  • Maatschappijvaardig
    Wij bereiden uw kind voor op een zelfstandige plek in de maatschappij. Binnen het veilige klimaat van onze school worden leerlingen zich bewust van hun (on)mogelijkheden. Ze ontdekken en ontwikkelen hun talenten.

 

Visie

Onze leerlingen zijn volwaardig lid van de maatschappij. We gaan respectvol en gelijkwaardig met uw kind om. Ze hebben een handicap, maar ze zijn de handicap niet. Elke leerling is talentvol en kan zich ontwikkelen op onze school.

Bekijk de schoolgids

Bent u geïnteresseerd in het onderwijs op De Brug en wilt u meer informatie? Bekijk dan onze schoolgids!

Schoolgids vmbo/havo 2023-2024 Schoolgids vmbo/havo 2024-2025

Nieuwsberichten

 

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!