Schooltijden:

De schooltijden van de VSO-P zijn van maandag t/m vrijdag van 08.45 tot 14.30. 

Vakantie en verlof

Voor het aanvragen verlof buiten de schoolvakanties kunt u een aanvraagformulier bekijken (zie hieronder) en downloaden of in papieren vorm opvragen bij het klassenteam/ de mentor. Graag het formulier volledig invullen en minimaal 9 weken van te voren inleveren bij het klassenteam/ de mentor. Zij zorgen ervoor dat de aanvraag wordt voorgelegd aan de locatiedirecteur.

  • Verlof tot en met 10 schooldagen: de locatiedirecteur beslist of uw kind verlof krijgt en stelt u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het besluit.

  • Verlof van 11 schooldagen of meer:  de locatiedirecteur neemt contact op met de leerplichtambtenaar. Deze neemt binnen 8 weken een besluit en stelt u op de hoogte.

Vakantierooster

Wilt u het vakantierooster van de afdeling VSO Praktisch gericht bekijken, klikt u dan op de knop van het betreffende schooljaar.


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!