Aanmelding op de afdeling SO

 

Aanmeldprocedure mytylschool de Brug SO

 

Aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. Hieronder vertellen we u meer over de aanmeldprocedure op Mytylschool de Brug.  We zijn een school voor leerlingen van 4-13 jaar met een lichamelijke- of meervoudige beperking (LG/MG) die vanwege hun ondersteuningsbehoefte niet terecht kunnen op een school voor regulier onderwijs of speciaal basisonderwijs. In het schoolondersteuningsprofiel van Mytylschool de Brug SO beschrijven we welke ondersteuning de school kan bieden aan de leerlingen. 

U mag uw kind vanaf 3 jaar aanmelden. Het proces van aanmelden op Mytylschool de Brug start met een oriëntatiebezoek, we leiden u rond op de school waarbij we alles vertellen over ons onderwijs. Als u na het oriëntatiebezoek besluit verder te willen gaan met het aanmelden van uw kind, dan vult u het aanmeldformulier in en geeft u de school toestemming voor het opvragen van gegevens bij zorg- en onderwijspartners. Daarna voeren we een kennismakingsgesprek om ook uw kind en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften te verkennen. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

Onderzoeksfase

Wanneer wij van u het aanmeldformulier hebben ontvangen, gaat de Commissie voor de Begeleiding (CVB) hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind.  We onderzoeken of onze school aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind kan voldoen. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op de website www.mytylschooldebrug.nl

 

Het kan gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. 

Als de Commissie voor de Begeleiding verwacht dat Mytylschool de Brug aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind kan voldoen en er plek is in een passende groep, dan gaan we over tot inschrijving. Leerlingen die in aanmerking  komen voor onderwijs op Mytylschool de Brug hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt verstrekt door het samenwerkingsverband in uw woonplaats. De samenwerkingsverbanden hebben als taak te controleren of leerlingen toelaatbaar zijn in het speciaal onderwijs, Mytylschool de Brug gaat over de toelating voor de school. 

 

 Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, middels het aanmeldformulier, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Als de Commissie voor de Begeleiding besluit dat Mytylschool de Brug niet in de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften kan voorzien, zullen we met u op zoek gaan naar een school die dit wel kan bieden of u terugverwijzen naar het samenwerkingsverband. 

Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen. 

Wij hebben geen zorgplicht als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is. In onderstaande tabel leest u welke groepen er vol zijn. 

 

groep 

leer-

route

aantal leerlingen 

maximum groepsgrootte 

schooljaar 2023/2024

         

1/2 Monkie

4/5

9

8/10

VOL

1/2 Elmer

5/6

9

8/10

1 plek

1/2 Muis

5/6

10

8/10

VOL

1/2 Knorretje

5/6

10

8/10

VOL

1/2 Kikker 

4/5

9

8/10 

1 plek 

         

3. Limoen 

4/5

10

8/10

VOL

3/4/5 Rood

3/4

10

8/10

VOL

5/6/7/8 Paars

3

10

8/10

VOL

4/5/6 Geel 

3/4

11

8/10

VOL

5/6/7 Blauw

3/4

13

8/10

VOL

7/8 Oranje 

4/5

12

10/12

VOL

         

3 Groen 

5/6

11

10/12

VOL

4 Lila 

5/6

12

10/12

VOL

5/6 Zwart 

5/6

11

10/12

VOL

6/7 Wit 

5

11

10/12

VOL

6/7/8 Roze 

5/6

12

10/12

VOL

8 Violet 

5/6/7

13

10/12

VOL

 

 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wilt delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

 

Wachtlijst

Op dit moment is Mytylschool de Brug vol. We hebben voor het schooljaar 2023/2024 en 2024/2025 geen plekken meer beschikbaar. Dit betekent dat er na een oriëntatiebezoek niet direct tot aanmelding kan worden overgegaan. We kunnen uw kind op de wachtlijst plaatsen en zodra er plek vrij komt, contact opnemen om de aanmeldprocedure op te starten. Voor de plaats op de wachtlijst hanteren we de datum waarop u de vraag daartoe (of anders de aanmelddatum) schriftelijk aan ons heeft kenbaar gemaakt.

Informatie aanmelden voor een ander groep

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

 

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom streven we ernaar binnen 6 weken te laten weten of uw kind kan worden ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.   

Als de Commissie voor de Begeleiding verwacht dat Mytylschool de Brug aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind kan voldoen en er plek is in een passende groep, dan gaan we over tot inschrijving. Leerlingen die in aanmerking  komen voor onderwijs op Mytylschool de Brug hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig, de school van oorsprong zal u hierbij helpen. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt verstrekt door het samenwerkingsverband in uw woonplaats.