Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Het is een document waarin staat wat de school kan bieden, waar de expertise ligt, en wat de school niet kan bieden. 

Voor onze school geldt in grote lijnen:

  • Mytylschool de Brug is een school, een onderwijsinstelling voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. 
  • Er wordt onderwijs op maat- vanuit leerroutes en leerlijnen- gegeven aan leerlingen met een lichamelijke beperking. Onze school biedt leerroute 3 tot en met 7 aan: van uitstroom arbeidsgericht/dagbesteding tot en met uitstroom mbo/hbo. 
  • Leerlingen kunnen een lichamelijke beperking hebben, een bijkomende verstandelijke beperking en/of een (bijkomende) chronische of ernstige ziekte. 
  • Een leerling kan profiteren van groepsgebonden onderwijs. Lesplaatsen waarin voornamelijk een-op-een lesgegeven wordt, zijn niet voor handen. 
  • Mytylschool de Brug kan geen plaats bieden aan leerlingen met externaliserend probleemgedrag vanwege de kwetsbare doelgroep.
  • Het is mogelijk onder schooltijd therapie (logopedie, fysiotherapie, hydrotherapie, ergotherapie, muziektherapie en zo meer) te volgen wanneer dit voorwaardelijk is voor het volgen van onderwijs. 
  • Het is mogelijk om onder schooltijd verzorgd of verpleegd te worden. 
  • Voor toelating tot onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot onze school. Onze CVB (Commissie voor de Begeleiding) kijkt met het samenwerkingsverband of de mytylschool de meest passende lesplaats is. De CvB kan besluiten dat onze school niet geschikt is, wanneer er bijvoorbeeld sprake is dat een leerling niet profiteert.

Er zijn, naast expertise op motorisch en medisch gebied, aanpassingen mogelijk op gebied van autisme en andere ass-gerelateerde stoornissen, visuele beperkingen en auditieve beperkingen. Dit zijn niet onze belangrijkste expertises, maar we trachten het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Ondersteuning door Bartimeus of Koninklijke Visio (bij visuele beperkingen) is mogelijk. 

Wanneer een leerling beperkt belastbaar is zijn aangepaste lestijden mogelijk in overleg. Het onderwijs wordt dan in passende perspectieven geboden. 

Voor de schoolondersteuningsprofielen worden verschillende formats gebruikt, dat is bij elk samenwerkingsverband anders. Hieronder treft u een link naar het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) in het format van ons grootste samenwerkingsverband, Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO). 

Download het Schoolondersteuningsprofiel voor de afdeling SO Basisonderwijs Download het Schoolondersteuningsprofiel voor de afdeling VSO vmbo/havo

Voor het voortgezet onderwijs werkt de school met alle Rotterdamse leerlingen samen met samenwerkingsverband Koers VO.


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!