Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Het is een document waarin staat wat de school kan bieden, waar de expertise van de school ligt  en wat de school niet kan bieden. 

Voor onze school geldt in grote lijnen:

  • Mytylschool de Brug is een school : een onderwijsinstelling voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. 
  • Er wordt onderwijs op maat gegeven - vanuit leerroutes en leerlijnen - aan leerlingen met een lichamelijke beperking. Onze school biedt leerroute 3 tot en met 7 aan: van uitstroom arbeidsgericht/dagbesteding tot en met uitstroom mbo/hbo. 
  • Leerlingen kunnen een lichamelijke beperking hebben, een bijkomende verstandelijke beperking en/of een (bijkomende) chronische of ernstige ziekte. 
  • Een leerling kan profiteren van groepsgebonden onderwijs. Lesplaatsen waarin voornamelijk een-op-een lesgegeven wordt, zijn niet voor handen. 
  • Mytylschool de Brug kan geen plaats bieden aan leerlingen met externaliserend probleemgedrag vanwege de kwetsbare doelgroep.
  • Het is mogelijk onder schooltijd therapie (logopedie, fysiotherapie, hydrotherapie, ergotherapie, muziektherapie en zo meer) te volgen wanneer dit voorwaardelijk is voor het volgen van onderwijs. 
  • Het is mogelijk om onder schooltijd verzorgd of verpleegd te worden. 
  • Voor toelating tot onze school is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot onze school. Onze CVB (Commissie voor de Begeleiding) kijkt met het samenwerkingsverband of de mytylschool de meest passende lesplaats is. De CvB kan besluiten dat onze school niet geschikt is, wanneer er sprake van is dat een leerling niet voldoende zou profiteren van de plaatsing.

Er zijn, naast expertise op motorisch en medisch gebied, aanpassingen mogelijk op het gebied van autisme en andere ass-gerelateerde stoornissen, visuele beperkingen en auditieve beperkingen. Dit zijn niet onze belangrijkste expertises, maar we trachten het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Ondersteuning door Bartimeus of Koninklijke Visio (bij visuele beperkingen) is mogelijk. 

Wanneer een leerling beperkt belastbaar is, zijn aangepaste lestijden mogelijk (in overleg). Het onderwijs wordt dan in passende perspectieven geboden. 

Voor de schoolondersteuningsprofielen worden verschillende formats gebruikt en deze zijn bij ieder samenwerkingsverband anders. Hieronder treft u een link naar het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) in het format van ons grootste samenwerkingsverband voor basisscholen: Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO). 

 Koers VO is het grootste samenwerkingsverband waarmee de VSO afdelingen samenwerken.

Download het Schoolondersteuningsprofiel voor de afdeling SO Basisonderwijs Download het Schoolondersteuningsprofiel voor de afdeling VSO vmbo/havo Download het Schoolondersteuningsprofiel voor de afdeling VSO Praktisch gericht

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!