Aanmelding op de afdeling VSO Praktisch gericht

Met het schoolondersteuningsprofiel als basis bepalen de samenwerkingsverbanden of een school het onderwijs en de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. Voor de VSO Praktisch gericht gelden de volgende toelatingseisen:

  • Het kind heeft een lichamelijke beperking en een bijkomende verstandelijke beperking.
  • Het kind is tussen de 12 en 18 jaar.
  • Het kind heeft minimaal een IQ van 35.
  • Het kind heeft integratie van onderwijs, verpleegkundige zorg en therapie nodig.
  • Het kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring in de categorie Midden of Hoog.

Leerlingen met bijkomende visuele beperkingen of een chronische ziekte zijn mogelijk ook toelaatbaar op onze school. We proberen waar het kan rekening te houden met stoornissen in het autistisch spectrum of prikkelverwerkingsproblemen. Dit behoort alleen niet tot onze expertise. Vanwege onze kwetsbare doelgroep zijn leerlingen met externaliserend probleemgedrag helaas niet toelaatbaar.