Welkom op de website van Mytylschool De Brug voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Wij zijn een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking. 

Promofilm


Mededeling van het bestuur
Beste ouders, verzorgers,

Via deze weg laat ik u weten dat de directeur van Mytylschool de Brug, Jan Kraaijenbrink,
per 1 januari afscheid neemt van de school en van BOOR. Hij heeft zich de laatste jaren
ontwikkeld tot kenner van ICT en zet zijn loopbaan voort als zelfstandig ondernemer op het
gebied van ICT en onderwijs.
Jan Kraaijenbrink begon zijn carrière ruim 38 jaar geleden in het Rotterdams openbaar onderwijs  als onderwijzer en ontwikkelde zich tot adjunct-directeur en later tot directeur.
Namens BOOR spreek ik mijn dank uit voor alles wat hij voor de Rotterdamse leerlingen
heeft betekend.

Er is een nieuwe, tijdelijke directeur aangesteld die tot aan het eind van het schooljaar de plaats van Jan Kraaijenbrink in zal nemen. Zijn naam is John Middelkamp. Nadere berichten volgen zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Orselien Kammeron
Bovenschools directeur stichting BOOR

Nieuwsberichten uit Social Schools