Welkom op de SO-afdeling van de Brug!
De basisafdeling biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar met een lichamelijke of een meervoudige beperking. Ons onderwijs gaat uit van wat een leerling kan. Elke leerling krijgt alle kansen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen waarbij onderwijs en zorg samenwerken om een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden. We doen dat vanuit het basisprincipe LOL. Lol zegt het al: leren is leuk! Bij ons op school betekent LOL nog meer: 
  • Leren. Ons uitgangspunt is dat alle  leerlingen willen leren. Dat leren doen ze zelf/zelfstandig, onder begeleiding van de leerkracht of klassenassistent, in groepjes met elkaar en ook over elkaar.

  • Ontmoeten.  De school fungeert als ontmoetingsplaats voor leerlingen, ouders en personeel. Het is de plek waar de leerling contact kan hebben met leeftijdgenoten en met de mensen die met hen aan het bereiken van de persoonlijke doelen werken.

  • Leven. Alle activiteiten zijn gericht op het leven binnen, buiten en na de school. Het begrip ‘leven’ geeft richting aan onze leerdoelen. We bereiden leerlingen voor op een zo autonoom mogelijke plaats in de maatschappij.


De verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen vragen differentiatie in het onderwijsprogramma.
We doen recht aan deze verschillen door het onderwijs in 2 stromen aan te bieden: de stroom diplomagericht onderwijs (richting VMBO/HAVO) en de stroom praktische gericht onderwijs/dagbesteding.
Gemiddeld zitten er in elke groep 11 leerlingen die onderling van verschillen qua onderwijsbehoefte. Onze missie is het onderwijsprogramma zo aan te bieden dat het optimaal is toegesneden op de mogelijkheden van elk kind. Er wordt daarom zowel klassikaal, in niveaugroepen, als individueel onderwijs gegeven. Dus groepsgewijs waar het kan, individueel waar nodig.
Het volgen van therapie onder schooltijd en een uitdagend sportaanbod maken ons onderwijs compleet.


Hier onder kunt u de complete schoolgids van de afdeling SO lezen. 
Bij een trage internetverbinding kunt u kiezen voor een (printbare) PDF-versie Klik hier om die te downloaden.

Schoolgids_2021-2022 SO-basis