Zorgbekostiging

Wanneer een leerling op de Brug geplaatst wordt, kan het zo zijn dat de leerling onder schooltijd verzorging of verpleging nodig heeft. Deze zorg kan door onze vaste assistenten geboden worden en/of door onze vaste verpleegkundigen. Hulp bij het eten, omkleden, hulp bij aan- en uittrekken van braces en spalken, verschonen, medicatie toedienen, sondevoeding of wondverzorging, het is allemaal mogelijk.  Wanneer uw zoon of dochter een toelaatbaarheidsverklaring voor de mytylschool heeft gekregen van het samenwerkingsverband wordt er al rekening gehouden met de kosten van verzorging en verpleging op school. Voor sommige leerlingen is echter meer zorg of verpleging nodig dan waarmee het samenwerkingsverband rekening kan houden. 

Wij zullen dan ook tijdens het intake- gesprek met u overleggen hoeveel zorg of verpleging uw kind nodig heeft op school. Als dat meer is dan het samenwerkingsverband bekostigt bespreken wij met u hoe die extra zorg bekostigd kan worden. De rekening voor extra zorg komt niet bij u terecht.  De bekostiging wordt aangevraagd bij de gemeente, de zorgverzekeraar of via uw Zorgkantoor. Het is afhankelijk van hoe de zorg thuis geregeld is en onder welke wetgeving die zorg valt, op welke manier we dit voor uw zoon of dochter kunnen regelen. Wanneer u nog geen zorg thuis heeft, maar daar wel behoefte aan heeft, kunnen we u op weg helpen bij het aanvragen ervan. 


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

010 - 2111 777 info@mytylschooldebrug.nl