Zorgbekostiging

Wanneer een leerling op de Brug geplaatst wordt, kan het zo zijn dat de leerling onder schooltijd verzorging of verpleging nodig heeft. Dit kan door onze vaste assistenten geboden worden en/of door onze vaste verpleegkundigen. Hulp bij eten, omkleden, hulp bij aan- en uittrekken van braces en spalken, verschonen, medicatie toedienen, sondevoeding of wondverzorging, het is allemaal mogelijk.  Wanneer uw zoon of dochter een toelaatbaarheidsverklaring gekregen heeft, wordt er voor leerlingen voor de mytylschool al rekening gehouden met de bekostiging van verzorging en verpleging. Voor sommige leerlingen is echter veel meer zorg of verpleging nodig dan waarmee het samenwerkingsverband rekening kan houden. 

Tijdens het intake- gesprek zullen we daarom ook met u overleggen hoeveel zorg of verpleging uw kind nodig heeft en hoe we deze zorg op school kunnen bekostigen. De rekening voor extra zorg komt niet bij u terecht.  De bekostiging wordt aangevraagd bij de gemeente, de zorgverzekeraar of via uw Zorgkantoor. Het is afhankelijk van hoe de zorg thuis geregeld is en onder welke wetgeving u valt, op welke manier we dit voor uw zoon of dochter kunnen regelen. Wanneer u nog geen zorg thuis heeft, maar daar wel behoefte aan heeft, kunnen we u op weg helpen bij het aanvragen ervan. 


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Bel mytylschool de Brug Mail mytylschool de Brug