Vakanties & verlof

Voor het aanvragen van 11 of meer dagen verlof buiten de schoolvakanties dient u zich te wenden tot de leerplichtambtenaar van de woongemeente waar uw kind ingeschreven staat.

De aanvraag voor 10 of minder dagen verlof buiten de schoolvakanties kunt u bij de school van uw kind indienen. U kunt het aanvraagformulier van mytylschool de Brug via de knop hieronder downloaden of in papieren vorm opvragen bij het klassenteam. Graag het formulier printen, volledig invullen en inleveren bij het klassenteam. Zij zorgen ervoor dat het wordt voorgelegd aan de locatiedirecteur, die vervolgens al dan niet toestemming voor het verlof verleent. U wordt zo spoedig  mogelijk over het besluit geïnformeerd. 

Op pagina 2 van het formulier staat een toelichting. Leest u deze alstublieft voordat u de aanvraag indient.

Aanvraagformulier vakantie en verlof

Download aanvraagformulier

Vakantierooster SO en VSO 2022-2023

Soort

Datum
StudiedagMaandag 22 augustus 2022
StudiedagVrijdag 9 september 2022
StudiedagVrijdag 21 oktober 2022
HerfstvakantieZaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
StudiedagDinsdag 22 november 2022
Studiedag

Vrijdag 23 december 2022 
Let op : SO leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij
             VSO leerlingen (beide locaties) zijn de hele dag vrij

KerstvakantieZaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
StudiedagMaandag 9 januari 2023
StudiedagWoensdag 8 februari 2023
VoorjaarsvakantieZaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
StudiedagDinsdag 14 maart 2023
Studiedag Donderdag 6 april 2023
Goede Vrijdag en PasenVrijdag 7 aptil t/m maandag 10 april 2023
MeivakantieZaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
HemelvaartDonderdag 18 mei 2023
StudiedagVrijdag 19 mei 2023
PinksterenMaandag 29 mei 2023
StudiedagDonderdag 22 juni 2023
StudiedagDonderdag 6 juli 2023
Roostervrije dagVrijdag 7 juli 2023
ZomervakantieZaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

0110 - 2111 777 info@mytylschooldebrug.nl