Vakanties & verlof

Voor het aanvragen verlof buiten de schoolvakanties kunt u een aanvraagformulier downloaden (zie hieronder) of in papieren vorm opvragen bij het klassenteam/ de mentor. 
Graag het formulier volledig invullen en minimaal 9 weken van te voren inleveren bij het klassenteam/ de mentor. Zij zorgen ervoor dat de aanvraag wordt voorgelegd aan de locatiedirecteur.

  • Verlof tot en met 10 schooldagen: de locatiedirecteur beslist of uw kind verlof krijgt en stelt u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het besluit.
  • Verlof van 11 schooldagen of meer:  de locatiedirecteur neemt contact op met de leerplichtambtenaar. Deze neemt binnen 8 weken een besluit en stelt u op de hoogte. 

 


Vakantierooster SO en VSO 2022-2023

Soort

Datum
StudiedagMaandag 22 augustus 2022
StudiedagVrijdag 9 september 2022
StudiedagVrijdag 21 oktober 2022
HerfstvakantieZaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
StudiedagDinsdag 22 november 2022
Studiedag

Vrijdag 23 december 2022 
Let op : SO leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij
             VSO leerlingen (beide locaties) zijn de hele dag vrij

KerstvakantieZaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
StudiedagMaandag 9 januari 2023
StudiedagWoensdag 8 februari 2023
VoorjaarsvakantieZaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
StudiedagDinsdag 14 maart 2023
Studiedag Donderdag 6 april 2023
Goede Vrijdag en PasenVrijdag 7 aptil t/m maandag 10 april 2023
MeivakantieZaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
HemelvaartDonderdag 18 mei 2023
StudiedagVrijdag 19 mei 2023
PinksterenMaandag 29 mei 2023
Studiedag

Donderdag 22 juni 2023

ZomervakantieVrijdag 7 juli 2023 t/m zondag 20 augustus 2023

Vakantierooster SO en VSO 2023-2024

De overige studiedagen en roostervrije dagen per afdeling volgen nog

Soort

Datum

Opstartdag SO en VSO 

Maandag 21 augustus 2023

Studiedag SO en VSO

Vrijdag 29 september 2023

Herfstvakantie

Zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober 2023

Kerstvakantie

Vrijdag 22 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024      

Voorjaarsvakantie

Zaterdag 17 t/m zondag 25 februari 2024

Studiedag SO en VSO

Donderdag 28 maart 2024

Goede Vrijdag en Pasen                  

Vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Meivakantie

Zaterdag 27 april t/m zondag 12 mei 2024

Pinksteren

Maandag 20 mei 2024

Zomervakantie

zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus 2024

 

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

0110 - 2111 777 info@mytylschooldebrug.nl