Protocollen

We willen dat de Brug voor iedereen een fijne plek is. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig kan ontwikkelen en veilig kan werken. Daarom hebben we een aantal regels en afspraken. 

Leerlingenstatuut
In ons leerlingenstatuut staat beschreven aan welke regels je je moet houden en wat je mag verwachten van de medewerkers van de Brug

Schoolregels
Onze schoolregels zorgen ervoor dat we iedere dag goed met elkaar kunnen samenwerken.

Verder vindt u hieronder alle vastgestelde protocollen en belangrijke documenten.

Meldcode
Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn,  dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. De Brug hanteert hiervoor de meldcode vanuit onze stichting Boor.

Download de meldcode van Stichting Boor

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Bel mytylschool de Brug Mail mytylschool de Brug