Protocollen

Hieronder vindt u protocollen en belangrijke documenten.

Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Mytylschool de Brug gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina informeren wij u over de privacyverklaring van stichting BOOR, waar onze school onder valt.

Heeft u vragen over privacy op onze school? Stuur dan een e-mail aan privacy@stichtingboor.nl

 

Meldcode
Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn,  dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. De Brug hanteert hiervoor de meldcode vanuit ons bestuur, stichting BOOR


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

010 - 2111 777 info@mytylschooldebrug.nl