Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van Mytylschool de Brug denkt mee over het schoolbeleid en heeft daarin een adviserende of beslissende rol, afhankelijk van het onderwerp. Zowel ouders als personeelsleden zijn in de MR vertegenwoordigd. De MR praat met de school over onder meer de begroting, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en de taakverdeling van het personeel. De MR van onze school heeft 10 leden en vergadert minimaal 6 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen. Ook de notulen van de vergaderingen zijn openbaar, en op elk moment aan te vragen. Hiervoor kunt u ljen@mytyschooldebrug.nl mailen.

 

Leden MR


Arianne Vroege (penningmeester, ouder VSO-T)

Simone Stadhouders (lid, ouder VSO-T)

Elco de Vos (lid, ouder SO)

Nicole Borkens (lid, ouder VSO-P)

Conny Rosvall (lid, personeel VSO-P)

Jennifer Rosvall (secretaris, personeel SO)

Margareth van Willigen (lid, personeel SO)

Yvonne de Beer (lid, personeel SO)

Ans van der Velden (lid, personeel VSO-T)

Robert van Putten (lid, personeel VSO-T)

Lisan Jensma (voorzitter, personeel VSO-P)

 

Contactgegevens: groep.mr@mytylschooldebrug.nl


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

010 - 2111 777 info@mytylschooldebrug.nl