Aanmelden

Nadat een leerling is aangemeld bij de SO Basis, bespreekt de Commissie voor de Begeleiding (CvB) de ondersteuningsbehoefte en plaatsingsmogelijkheid. Aan de hand van een aantal criteria bekijken zij of ons onderwijszorgarrangement aansluit bij de behoeften van uw kind. Een belangrijke voorwaarde voor plaatsing is dat uw kind kan deelnemen aan onderwijs in een groep. 

Na een positief oordeel van de CvB zoeken we naar de best passende groep binnen onze afdeling. Is er op dat moment geen passende groep? Dan bespreken we de mogelijkheden met u. We bekijken bijvoorbeeld of plaatsing in een andere groep of op een later moment mogelijk is. 

Voor de instroom bij de onderbouwgroepen hebben we in de periode september tot december een beperkt aantal plekken beschikbaar. Het kan betekenen dat een leerling die in de periode tussen oktober en december vier jaar wordt pas in januari kan starten. In de laatste zes weken voor de zomervakantie plaatsen we sowieso geen nieuwe leerlingen. 

Soms komt de CvB tot de conclusie dat onze school geen passend onderwijs aan uw kind kan bieden. Over dit besluit krijgt u altijd schriftelijke uitleg. Samen met het samenwerkingsverband en u gaan we aan de slag om passend onderwijs voor de leerling te vinden.

Met het schoolondersteuningsprofiel als basis bepalen de samenwerkingsverbanden of een school het onderwijs en de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. Voor de VSO Praktisch gericht gelden de volgende toelatingseisen:

  • Het kind heeft een lichamelijke beperking en een bijkomende verstandelijke beperking.
  • Het kind is tussen de 12 en 18 jaar.
  • Het kind heeft minimaal een IQ van 35.
  • Het kind heeft integratie van onderwijs, verpleegkundige zorg en therapie nodig.
  • Het kind heeft een toelaatbaarheidsverklaring in de categorie Midden of Hoog.

Leerlingen met bijkomende visuele beperkingen of een chronische ziekte zijn mogelijk ook toelaatbaar op onze school. We proberen waar het kan rekening te houden met stoornissen in het autistisch spectrum of prikkelverwerkingsproblemen. Dit behoort alleen niet tot onze expertise. Vanwege onze kwetsbare doelgroep zijn leerlingen met externaliserend probleemgedrag helaas niet toelaatbaar.

Met het schoolondersteuningsprofiel als basis bepalen de samenwerkingsverbanden of een school het onderwijs en de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. Voor de Brug vmbo/havo gelden de volgende toelatingseisen:

  • Het kind heeft een fysieke beperking
  • Het kind is tussen de 12 en 18 jaar oud
  • Het kind heeft een minimaal IQ van 85 en een vmbo- of havoadvies
  • Het kind heeft integratie van onderwijs, verpleegkundige zorg en therapie nodig

Leerlingen met bijkomende visuele beperkingen of een chronische ziekte zijn mogelijk ook toelaatbaar op onze school. We proberen waar het kan rekening te houden met stoornissen in het autistisch spectrum of prikkelverwerkingsproblemen. Dit behoort alleen niet tot onze expertise. Vanwege onze kwetsbare doelgroep zijn leerlingen met externaliserend probleemgedrag helaas niet toelaatbaar.


Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

010 - 2111 777 info@mytylschooldebrug.nl