Stage op De Brug

VOOR WIE?


Beste student,
Wij vinden het erg fijn dat je van plan bent om op onze school stage te komen lopen. Mytylschool ‘de Brug’ verzorgt onderwijs voor meer dan 300 lichamelijk en meervoudig gehandicapte leerlingen. Over het algemeen zijn het kwetsbare kinderen en jong volwassenen, zij variëren in leeftijd van 4 tot 20 jaar. Die kwetsbaarheid brengt met zich mee dat wij veel waarde hechten aan een hoge onderwijskwaliteit en een minstens zo hoge kwaliteit van onderwijsondersteuning, zoals verzorging. 

MBO
Studenten van welke onderwijssectoren kunnen bij ons stage lopen?Wij plaatsen alleen studenten van OC Zadkine, ROC Albeda en SINL. Het betreft de volgende studierichtingen:
  • MMZ Gehandicapten Zorg (3 en 4 examen)
  • MMZ Gehandicapten Zorg + Specifieke doelgroepen examen (4) alleen als combinatie (geen certificatie voor examen alleen Specifieke doelgroepen)
  • SB Bewegingsagoog (3 en 4)
  • SB BOS (Buurt Onderwijs Sport) Medewerker (4)
  • Praktijkopleider (4), MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg (4),
  • Onderwijsassistent (4)
  • ICT (3).
HBO
Wij plaatsen hbo studenten van Rotterdamse pedagogische academies voor basisonderwijs, Lerarenopleiding eerste- en tweedegraads, en van de Haagse en Tilburgse academie voor lichamelijke opvoeding.

WO
Voor studenten die een universitaire opleiding volgen in onderwijskunde of orthopedagogiek is een zeer beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar.
Het is in principe uitgesloten dat er een stage- en/of reiskostenvergoeding wordt betaald. Je dient zelf voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te zorgen. Zonder verklaring kun je geen stage lopen. Echter je bent wel verzekerd tegen ongevallen, door de collectieve schoolverzekering.

AANMELDEN VOOR STAGE
Deze procedure houdt in dat je gebruik maakt van het sollicitatieformulier op de website. Dit formulier vul je in en verzend je via de website aan de beleidsmedewerker van mytylschool ‘de Brug’, mevr. Daphne Cousijnse.
Geef voldoende en nuttige informatie bij elk kopje van het formulier.
Op grond van de inhoud van je sollicitatieformulier ontvang je een uitnodiging per email voor een sollicitatiegesprek of een bericht van afwijzing, eveneens per email.
Het sollicitatiegesprek duurt niet langer dan 30 minuten. Is dit gesprek positief, dan word je uitgenodigd om een dag mee te lopen op een afdeling, als het kan de afdeling die jouw voorkeur heeft. Daarna wordt het definitieve besluit genomen of je bij ons stage kunt lopen. (Je kunt natuurlijk zelf ook afzien van een stage op onze school.) Vervolgens begint er een proefperiode van zes weken. Tegen het eind van deze periode houden we een evaluatiegesprek over je stage tot nu toe. Er kan dan besloten worden de stage te beëindigen, gelukkig gebeurt dit zelden.

Bij de start van je stage heb je bij je:
  • een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, niet ouder dan 6 mnd.),
  • de bpv map van het huidige studiejaar,
  • een bpv overeenkomst voor de periode dat je bij ons stage loopt.
Met vriendelijke groet,
Daphne Cousijnse, stagecoördinator van mytylschool de Brug

Zo kun je het stagesollicitatiefomulier downloaden, invullen en opsturen:
Het is een MS-Word-bestand. Download het op je computer, open dit document op je computer en vul het in.
Sla het ingevulde document op in een map waar je het later terug kunt vinden om het als bijlage met een e-mailbericht terug te sturen.
Stuur het ingevulde document als bijlage mee in een e-mailbericht aan: Daphne Cousijnse dcou@mytylschooldebrug.nl