Programma Toetsing Onderbouw (PTO) en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Alle leerlingen vmbo-havo krijgen aan het begin van het schooljaar een boekje met informatie over de te volgen vakken, de toetsen en de opdrachten.
In de onderbouw krijgen de leerlingen een Programma Toetsing Onderbouw (PTO). Het PTO-boekje is afgestemd op het niveau en het leerjaar waarin de leerling zit. 
In de bovenbouw krijgen de leerlingen een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De leerlingen krijgen een algemeen boekje passend bij hun niveau. In dit boekje staat aan welke eisen zij moeten voldoen om deel mogen nemen aan het landelijk eindexamen. Daarnaast staat het reglement rond toetsen en examens beschreven en de toegestane hulpmiddelen. 
Hier onder vind u de desbetreffende boekjes. 
Ċ
Henk van de Sanden,
4 okt. 2021 00:04
Ċ
Henk van de Sanden,
4 okt. 2021 00:04
Ċ
Henk van de Sanden,
4 okt. 2021 00:04
Ċ
Henk van de Sanden,
4 okt. 2021 00:09
Ċ
Henk van de Sanden,
4 okt. 2021 00:09
Ċ
Henk van de Sanden,
4 okt. 2021 00:04
Ċ
Henk van de Sanden,
4 okt. 2021 00:04
Ċ
Henk van de Sanden,
4 okt. 2021 00:09
Ċ
Henk van de Sanden,
1 okt. 2020 01:12