VSO vmbo-havo‎ > ‎

Profielkeuze

Werkwijze Profielkeuze 

Vastgesteld in september 2019 

Vastgesteld door: Rowan Nieuwpoort (Intern begeleider) en Sonja Cordemans (decaan) 


De leerlingen in klas 2 vmbo en in klas 3 havo moeten voor het volgende schooljaar een profielkeuze maken. Alle leerlingen volgen de vakken uit het gemeenschappelijk deel en kiezen daarnaast vakken uit een profiel of sector en uit het vrije deel. 

Verantwoordelijkheid:  De decaan is verantwoordelijk voor de profielkeuzes. De decaan verzorgt lesmaterialen voor verschillende transitie lessen die gegeven worden door de mentor.
Daarnaast is de decaan verantwoordelijk voor de organisatie van de profielkeuzeavond en het het invullen van het keuzeformulier. Ook zorgt de decaan dat het getekende profielkeuzeformulier wordt opgenomen in het LVS (Vrije info) van Magister.

Profielkeuzeformulier: Voor iedere leerling in de bovenbouw moet er een ondertekend profielkeuzeformulier in het leerlingendossier aanwezig zijn. Na ondertekening kan de keuze niet meer veranderd worden. Bij het invullen van het formulier wordt er met de leerling besproken dat hij/zij moet houden kijken naar wat hij/zij wil, maar ook naar wat hij/zij kan. Het Johari-venster kan daar goede ondersteuning bij geven. 


Tijdspad: 

 • t/m december: keuzebegeleiding in Transitie les door decaan en mentor. 

 • t/m december: Evaluatie keuzeformulier in teamvergadering. 

 • eind januari: Profielkeuzeavond met ouders.

 • Voor voorjaarsvakantie: Profielkeuze ondertekend door ouders ingeleverd. 

 • Na voorjaarsvakantie: profielkeuze vergadering met team. 

 • Na profielkeuze vergadering feedback naar de leerlingen en ouders. 

Profielkeuzeformulier havo

CONCEPT

Profiel

Gemeenschappelijk deel

Profielvakken Verplicht

Vrij deel

Kies 1 vak

Opmerkingen

0 Cultuur & Maatschappij

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 

LOB

LO

CKV

rekenen 

Geschiedenis

Kies 1 vak

0 Duits

0 Frans

Kies 1 vak

0 Maatschappijwet

0 Economie

Kies 1 vak

0 Kunst

0 Duits

0 Frans

0 Duits

0 Frans

0 Wiskunde A

0 Wiskunde B

0 Economie

0 Maatschappijwet

0 Biologie

0 Kunst


0 Economie & Maatschappij

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 

LOB

LO

CKV

rekenen 

Economie

Geschiedenis

Kies 1 vak

0 Wiskunde A

0 Wiskunde B

Kies 1 vak

0 Maatschappijwet

0 Duits

0 Frans


0 Duits

0 Frans

0 Maatschappijwet

0 Biologie

0 Kunst


0 Natuur & Gezondheid


Nederlands

Engels

Maatschappijleer 

LOB

LO

CKV

rekenen 

Biologie

Natuurkunde

Scheikunde

Kies 1 vak

0 Wiskunde A

0 Wiskunde B 


0 Duits

0 Frans

0 Economie

0 Geschiedenis

0 Maatschappijwet

0 Kunst


0 Natuur & Techniek

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 

LOB

LO

CKV

rekenen 

Wiskunde B

Natuurkunde

Scheikunde

Biologie0 Duits

0 Frans

0 Economie

0 Geschiedenis

0 Maatschappijwet

0 Kunst


CONCEPT

Profielkeuzeformulier vmbo TL

CONCEPT

Sector

Gemeenschappelijk deel

Sectorvakken Verplicht

Vrij deel

Kies 2 vakken

Opmerkingen

0 Zorg en Welzijn

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1

LO

CKV

LOB

RekenenBiologie

Kies 1 vak

0 Wiskunde

0 Geschiedenis

0 Maatschappijkunde

0 Aardrijkskunde

0 Duits

0 Frans

0 Wiskunde

0 Nask 1

0 Nask 2

0 Economie

0 Geschiedenis

0 Aardrijkskunde


0 Techniek

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1

LO

CKV

LOB

Rekenen

Wiskunde

Nask 1

0 Duits

0 Frans

0 Nask 2

0 Economie

0 Geschiedenis

0 Aardrijkskunde

0 Biologie

0 Maatschappijkunde


0 Economie


Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1

LO

CKV

LOB

Rekenen

Economie

Kies 1 vak

0 Wiskunde

0 Frans

0 Duits

0 Duits

0 Frans

0 Wiskunde

0 Nask 1

0 Nask 2

0 Geschiedenis

0 Aardrijkskunde

0 Biologie

0 Maatschappijkunde


0 Landbouw

Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1

LO

CKV

LOB

Rekenen

Wiskunde

Kies 1 vak

0 Biologie

0 Nask 1

0 Nask 2

0 Duits

0 Frans

0 Nask 1

0 Nask 2

0 Economie

0 Geschiedenis

0 Aardrijkskunde

0 Biologie

0 Maatschappijkunde


CONCEPT


Profielkeuzeformulier vmbo BBL/KBL 

CONCEPT

Profiel

Gemeenschappelijk deel

Profieldeel (CE)

Vrij deel (SE)


Economie & OndernemenNederlands

Engels


Maatschappijleer 1

LOB

CKV

LO

Rekenen 


Economie & Ondernemen

 • Commercieel

 • Secretarieel

 • Logistiek

 • Administratie

Economie


Keuze uit

0 Wiskunde

0 Duits


Keuzevakken 

(nader vast te stellen)CONCEPT

Profielkeuze vergadering  De leerlingen in klas 2 vmbo en 3 havo hebben een profielkeuze gemaakt. Voordat deze profielkeuze definitief wordt doorgevoerd, wordt deze nog besproken in het docententeam. 

Werkwijze: 

 1. De decaan maakt een overzicht waarin te zien is welke keuze de leerlingen hebben gemaakt. 

 2. De decaan zit de vergadering voor en vraagt bij het team na of er bezwaren zijn voor de vakken keuzes. 

 3. De keuzes van de leerlingen waar geen bezwaar naar voren komt, kunnen definitief gemaakt worden. 

 4. Van de leerlingen waar er wel bezwaren zijn worden er de volgende stappen genomen: 

 • De bezwaren worden concreet geformuleerd.

 • De huidige mentor notuleert deze bezwaren en zet deze in Magister. 

 • De huidige mentor bespreekt deze bezwaren met ouders en leerling en geeft een alternatief advies. 

 • Ouders en leerling krijgen een werkweek de tijd om na te denken over het advies. (Ouders en leerling zijn niet verplicht om dit advies aan te nemen, maar er wordt wel benoemd dat er op deze gronden geen verlengd traject aangeboden kan worden).

 • Na deze week worden voor deze leerlingen de keuzes definitief gemaakt. 

Uitzonderingen: 

 • Vervroegde profielkeuze.

Voor sommige van onze leerlingen is het i.v.m. de belastbaarheid goed om een vervroegde profielkeuze te maken. Dit wordt bepaald in de CVB, maar het invullen van het keuzeformulier ligt in handen van de decaan. 

Deze profielkeuze is pas definitief wanneer het (lesgevende) docententeam akkoord is met de gemaakte keuze. 

Na een definitief gemaakte vervroegde profielkeuze kan de keuze niet meer veranderd worden. 

 • Opstromen

Leerlingen die na hun examen opstromen naar een andere niveau moeten een nieuwe profielkeuze maken en een profielkeuzeformulier invullen en laten ondertekenen.

Als leerlingen van tevoren al weet dat zij willen opstromen gelden de volgende bevorderingsnormen:Comments