Burgerschapsvorming en de decaan


Mijn naam is Sonja Cordemans. Sinds 2007 ben ik werkzaam op de VSO vmbo/havo van mytylschool de Brug als docent en sinds 2019 ook als decaan. Sommigen van u zullen zich afvragen, wat is Burgerschapsvorming en wat is de taak van een decaan nu eigenlijk precies? Op deze pagina kunt u hier meer informatie over vinden.


Burgerschapsvorming (BSV) en LOB

Alle leerlingen krijgen op donderdag het 6e en 7e uur het vak Burgerschapsvorming (BSV).  

BSV is een nieuw vak, een nieuwe leerlijn waarin we werken aan de vaardigheden die horen bij zelfredzaamheid, burgerschap, sociale vaardigheden en loopbaanoriëntatie (lob).

In deze uren werken we schoolbreed aan dezelfde thema's; nl de 21ste eeuwse vaardigheden:
De decaan is verantwoordelijk voor activiteiten in het kader van loopbaanontwikkeling en –begeleiding (lob). Op de Brug gebeurt dit in de vorm van lob-lessen tijdens de uren BSV.

In het eerste leerjaar gaan de leerlingen tijdens deze lessen op onderzoek waar ze goed in zijn en dat wat zij belangrijk vinden; hun kwaliteiten en motieven.

In het tweede leerjaar gaat het vooral om de verschillende beroepen die er zijn, de opleidingen die hierbij horen en of deze passen bij de kwaliteiten, motieven en de beperking van de leerling.

In het derde leerjaar vmbo en vierde leerjaar havo gaan de leerlingen één dag op meeloopstage en 7 dagen op een langere stage.In de laatste jaren hier op school wordt er met elkaar gezocht naar een passende vervolgopleiding en misschien wel een bijbaantje.


Informatie en advies

Ook voor informatie en advies kunnen ouders en leerlingen terecht bij de decaan. Denk hierbij aan vragen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten. De decaan werkt hierbij samen met de mentor en intern begeleider.


De overstap naar arbeid, mbo of hbo

Bij de overstap naar het mbo of het hbo is de decaan ook betrokken. De decaan geeft informatie, advies en heeft contact met verschillende vervolgopleidingen.


Inschrijven bij het vervolgonderwijs

De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor aanmelding voor de inschrijving bij een vervolgopleiding.

Let voor de aanmelding op de volgende inschrijfdeadlines:

  • Het inschrijven voor een mbo opleiding moet plaatsvinden vóór 1 april in het jaar van uitstroom.

  • Het inschrijven voor een hbo opleiding moet plaatsvinden vóór 1 mei in het jaar van uitstroom.


Wanneer het een inschrijving betreft voor een opleiding waarbij een numerus fixus (opleiding met een maximaal aantal plaatsen) wordt gehanteerd, moet de leerling zich voor 15 januari inschrijven


Op de website van de rijksoverheid wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke mededelingen.


Open dagen Mbo/Hbo

Voor (bijna) schoolverlaters is het leuk en slim om open dagen te bezoeken. Naast het oriënteren op de verschillende opleidingen is ook het proeven van de sfeer op een school belangrijk. Dit schooljaar zijn de meeste open dagen en meeloopdagen online ivm corona.

Indien u een van de open dagen wilt bezoeken is het verstandig via de officiële website van de school te controleren of de data kloppen en of er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Voor informatie over hbo open dagen en opleidingen: https://www.studiekeuze123.nl/open-dagen


Voor mbo: https://www.kiesmbo.nl/open-dagen


Voor vragen ben ik bereikbaar per mail: scor@mytylschooldebrug.nl


Klik op onderstaande link om meer te lezen over de open dagen.