Van harte welkom op de pagina van loopbaanbegeleiding (decanaat)!


Mijn naam is Eleonora Sybertsma. Sinds 2010 ben ik werkzaam op de VSO vmbo-havo van De Brug als decaan. Sommigen van u zullen zich afvragen, wat is de taak van een decaan nu eigenlijk precies? Op deze pagina kunt u hier meer informatie over vinden.


LOB

De decaan is verantwoordelijk voor activiteiten in het kader van loopbaanontwikkeling en –begeleiding (lob). Op De Brug gebeurt dit in de vorm van lob-lessen, waarin we onder andere werken met de digitale methode Yubu (you be you).

In het eerste leerjaar gaan de leerlingen tijdens deze lessen op onderzoek waar ze goed in zijn en dat wat zij belangrijk vinden; hun kwaliteiten en motieven.

In het tweede leerjaar gaat het vooral om de verschillende beroepen die er zijn, de opleidingen die hierbij horen en of deze passen bij de kwaliteiten, motieven en de beperking van de leerling.

In het derde leerjaar gaan de leerlingen één dag op meeloopstage en 12 dagen op een langere stage.

In de laatste jaren hier op school wordt er met elkaar gezocht naar een passende vervolgopleiding en misschien wel een bijbaantje.


Informatie en advies

Ook voor informatie en advies kunnen ouders en leerlingen terecht bij de decaan. Denk hierbij aan vragen over studie- en beroepsmogelijkheden, onderwijssoorten, profielen en vakkenpakketten. De decaan werkt hierbij samen met de mentor en intern begeleider. Indien nodig kan er een beroepskeuze- en interessetest bij de leerling worden afgenomen.


De overstap naar arbeid, mbo of hbo

Bij de overstap naar het mbo of het hbo is de decaan ook betrokken. De decaan geeft informatie, advies en heeft contact met verschillende vervolgopleidingen.


Inschrijven bij het vervolgonderwijs

De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor aanmelding voor de inschrijving bij een vervolgopleiding.

Let voor de aanmelding op de volgende inschrijfdeadlines:

  • Het inschrijven voor een mbo opleiding moet plaatsvinden vóór 1 april in het jaar van uitstroom.

  • Het inschrijven voor een hbo opleiding moet plaatsvinden vóór 1 mei in het jaar van uitstroom.


Wanneer het een inschrijving betreft voor een opleiding waarbij een numerus fixus (opleiding met een maximaal aantal plaatsen) wordt gehanteerd, moet de leerling zich voor 15 januari inschrijven


Op de website van de rijksoverheid wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke mededelingen, veranderingen en vindt u onder andere de open dagen.

Voor vragen ben ik van maandag tot en met donderdag bereikbaar via de mail esyb@mtylschooldebrug.nl


Open dagen Mbo/Hbo

Voor (bijna) schoolverlaters is het leuk en slim om open dagen te bezoeken. Naast het oriënteren op de verschillende opleidingen is ook het proeven van de sfeer op een school belangrijk. In het overzicht dat na de herfstvakantie wordt geplaatst staan meer scholen en hun open dagen vermeld.

Indien u een van de open dagen wilt bezoeken is het verstandig via de officiële website van de school te controleren of de data kloppen en of er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Bij het Hbo dient uw kind zich aan te melden.


.Extra proefstudeerdag Hogeschool Rotterdam

Op 31 oktober & 1 november kunnen eindexamenleerlingen al komen proefstuderen bij de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Fysiotherapie, Industrieel Product Ontwerpen, Medische Hulpverlening en Verloskunde i.v.m. de uiterste inschrijfdatum van 15 januari 2019. Deze opleidingen bieden na 15 januari geen proefstudeerdagen meer aan voor eindexamenleerlingen. Uiteraard ontvangen wij nog wel voor-examenleerlingen in juni 2019.

Data proefstuderen 2018-2019

Vóór 1 mei 2019 – 5 havo examenkandidaten

  • 31 oktober of 1 november 2018 – Inschrijven van 1 september t/m 24 oktober 2018
  • 21 of 22 november 2018 – Inschrijven van 1 september t/m 14 november 2018
  • 18 of 19 december 2018 – Inschrijven van 15 november t/m 11 december 2018
  • 20 of 21 februari 2019 – Inschrijven van 12 december 2018 t/m 13 februari 2019
  • 26 of 27 maart 2019 – Inschrijven van 14 februari t/m 19 maart 2019

Na 1 mei 2019 – 4 havo

  • 5 of 6 juni 2019 – Inschrijven van 20 maart t/m 28 mei 2019Klik op onderstaande link om meer te lezen over de open dagen.
Ċ
Jack Vlassak,
13 nov. 2018 07:31