VSO vmbo-havo
De afdeling VSO vmbo-havo is de diplomagerichte leerroute voor VMBO en HAVO met als uitstroomprofiel 'vervolgopleiding'. Leerlingen stromen met een diploma uit naar MBO of HBO. Mytylschool de Brug verzorgt onderwijs op de leerwegen van VMBO (basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en theoretische leerweg). Voor de examinering werken we samen met Thorbecke Voortgezet Onderwijs. De leerlingen ontvangen bij slagen een diploma vmbo van Thorbecke Voortgezet Onderwijs.
Het havo biedt alle profielen aan en werkt voor de examinering samen met Wolfert LYCEUM(havo-vwo). De leerlingen ontvangen bij slagen een diploma havo van Wolfert LYCEUM

Algemeen
Het is een diplomagerichte opleiding voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, die door hun lichamelijke (en soms ook sociaal-emotionele) beperking meer didactische, pedagogische, motorische en/of sociaal- emotionele begeleiding nodig hebben dan in het regulier onderwijs mogelijk is. De groepen zijn klein, gemiddeld 10 leerlingen. Elke klas heeft een eigen mentor en klassenassistent.
Door de samenwerking met het Rijndam Revalidatiecentrum weten de vakleerkrachten zich gesteund door o.a. schoolverpleegkundige, therapeuten, psycholoog en maatschappelijk werkende.

In het onderwijsprogramma wordt veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en weerbaarheid van onze leerlingen. Voor alle leerjaren staat het programma 'Leefstijl' vast in het rooster. Onze leerlingen stromen meestal uit naar reguliere MBO en HBO scholen, een andere omgeving en sfeer dan op de mytylschool.

Als een leerling 18 jaar wordt, kan deze dan nog naar het vso?
Lees hier meer over in het document BOOR Beleid voor 18+ leerlingen in het vso.


Hier onder kunt u de complete schoolgids van de afdeling VSO vmbo-havo lezen. 
Bij een trage internetverbinding kunt u kiezen voor een (printbare) PDF-versie. Klik hier  om de pdf te downloaden

Schoolgids 2021-2022 VSO vmbo havo