VSO-Praktisch Gericht Onderwijs: de Opbouw

De praktijkafdeling is dichtbij het hoofdgebouw gehuisvest in Park Laag Zestienhoven aan de Woensdrechtstraat  (voorheen de Xerxesweg). Het gebouw is tijdelijk. 
De VSO-P staat voor praktisch gericht onderwijs en op deze afdeling werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling met de focus op Transitie: wonen-werken-vrije tijd.
Het onderwijs op de VSO-P richt zich op het vergroten van de competentie, de autonomie en het positieve identiteitsgevoel van elke leerling.

De afdeling heeft 2 leerroutes met de uitstroomprofielen Arbeidsgericht en Dagbesteding. In het onderwijs aanbod staan de sociaal-emotionele ontwikkeling en Leren-Leren centraal.

Als een leerling 18 jaar wordt, kan deze dan nog naar het vso?
Lees hier meer over in het document BOOR Beleid voor 18+ leerlingen in het vso.


Hier onder kunt u de complete versie van de schoolgids van de afdeling VSO-Praktisch gericht lezen. 
Bij een trage internetverbinding kunt u kiezen voor een (printbare) PDF-versie. Klik hier om die pdf te downloaden.

Schoolgids 2021-2022 VSO-P