Inzet van Android tablets op de SO- en VSO-praktijk afdelingen.

Vijf jaar geleden zijn we op de afdeling SO gestart met een project Android tablets op de afdeling SO. Met name in de kleuter- en de zml-groepen. Inmiddels is dit gebruik uitgebreid naar de afdeling VSO-praktisch gericht.

We hebben een site gemaakt waar we een verzameling Apps voor Android hebben geplaatst en beschreven. 
De focus van het gebruik van de apps is gericht op het onderwijs, maar er worden ook apps besproken die niet persé voor het onderwijs bedoeld zijn, maar wel nuttig kun
nen zijn voor gebruik.
Alle genoemde apps worden op onze school gebruikt. Daar waar mogelijk zijn de reclamemeldingen afgekocht en is de volledige versie aangeschaft.
Deze site is openbaar en voor iedereen te raadplegen, dus ook voor de thuissituatie.De inzet van de (Android) tablets is een groot succes gebleken. Niet alleen voor de eenvoudige laag- niveau apps, maar ook als verwerkingsapparaat voor bijvoorbeeld tekstverwerken of de reguliere onderwijs programma's (via het portaal COOL).
En vooral de laagdrempelige touch-functionaliteit is voor onze leerling een verademing.