Inzet van Android tablets op de SO- en VSO-praktijk afdelingen.

In 2015 zijn we op de afdeling SO gestart met een project Android tablets op de afdeling SO. Met name in de kleuter- en de zml-groepen. 
We hebben een site gemaakt waar we een verzameling Apps voor Android hebben geplaatst en beschreven. De focus is gericht op het onderwijs, maar er worden ook apps besproken die niet persé voor het onderwijs bedoeld zijn, maar wel nuttig kunnen zijn voor gebruik.
Alle genoemde apps worden op onze school gebruikt. Daar waar mogelijk zijn de reclamemeldingen afgekocht en is de volledige versie aangeschaft.
Deze site is openbaar en voor iedereen te raadplegen, dus ook voor de thuissituatie.
De inzet van deze apparaten is een groot succes gebleken. Niet alleen voor de eenvoudige laag- niveau apps, maar ook als verwerkings-apparaat voor bijvoorbeeld tekstverwerken of de reguliere onderwijs programma's (via het portaal COOL).

In 2016 is het project uitgebreid naar de afdeling VSO-praktisch Gericht. Ook hier worden de tablets dagelijks met veel enthousiasme ingezet.