Interim locatie-directeur SO:
Sandra Peters 
Via 010-2111777, vraag naar de administratie van school
E-mail: spet@mytylschooldebrug.nl
Afdelingsleiders
:
Janneke Boeijen en Rianne Bergenhenegouwen 
Via 010-2111777, vraag naar de administratie van school
E-mail: jboeij@mytylschooldebrug.nl
            rber@mytylschooldebrug.nlInterne begeleiding:
De onderwijskundige ontwikkeling van de school, leervragen van leerlingen en ouders en begeleiding van de groepen is in handen van intern begeleiders Marianne Geraets en Eline Verweij. Zij werken nauw samen met onze orthopedagogen.
Via 010-2111777, vraag naar toestel 1484
E-mail: mger@mytylschooldebrug.nl en elve@mytylschooldebrug.nlOrthopedagogen:
Onze afdeling beschikt over eigen orthopedagogen die bij gedragsvragen van leerlingen, ouders of groepen in actie komen. Ook vragen zij toelaatbaarheidsverklaringen aan en adviseren zij de 
intern begeleider bij plaatsing van leerlingen of doorstroming naar voortgezet onderwijs. 
Martine Bernard en Denise Doesberg
Via 010-2111777, vraag naar toestel 1571
E-mail: mber@mytylschooldebrug.nl en ddoe@mytylschooldebrug.nlZorgcoördinatoren:
Dwieneke van Nispen en Aisling Verheul zijn de brug tussen ouders, school en revalidatiecentrum. Bij vragen die zowel school als therapie betreffen of vragen waarvan u even niet goed weet wat u ermee aan moet (dit kan ook in de thuissituatie zijn), kunt u contact opnemen met de zorgcoördinatoren.

De zorgcoördinator zorgt ook voor de afstemming van de ontwikkelingsperspectieven tussen school en Rijndam.
Email: dnis@mytylschooldebrug.nl en aver@mytylschooldebrug.nl

Telefoon: via 010-2111777