Adjunct directeur SO:
Ellen Verwer 
Via toestel 1774
E-mail: ever@mytylschooldebrug.nl
Afdelingsleiders
:
Janneke Boeijen en Rianne Bergenhenegouwen 
Via toestel 1774
E-mail: jboeij@mytylschooldebrug.nl
            rber@mytylschooldebrug.nlInterne begeleiding:
De onderwijskundige ontwikkeling van de school, leervragen van leerlingen en ouders en begeleiding van de groepen is in handen van intern begeleider Marianne Geraets. Zij werkt nauw samen met onze orthopedagogen.
Toestel 1484
E-mail: mger@mytylschooldebrug.nlOrthopedagogen:
Onze afdeling beschikt over eigen orthopedagogen die bij gedragsvragen van leerlingen, ouders of groepen in actie komen. Ook vragen zij toelaatbaarheidsverklaringen aan en adviseren zij de 
intern begeleider bij plaatsing van leerlingen of doorstroming naar voortgezet onderwijs. 
Martine Bernard en Denise Doesberg
Toestel 1571
E-mail: mber@mytylschooldebrug.nl en ddoe@mytylschooldebrug.nlZorgcoördinatoren:

Hanneke v.d. Ende en Kitty Grevel zijn de brug tussen ouders, school en revalidatiecentrum. Bij vragen die zowel school als therapie betreffen of vragen waarvan u even niet goed weet wat u ermee aanmoet
(dit kan ook in de thuissituatie zijn), kunt u contact met de zorgcoördinatoren opnemen. De zorgcoördinatoren zorgen ook voor de afstemming van de ontwikkelingsperspectieven tussen school en Rijndam.
Toestel 1380
E-mail: hvde@mytylschooldebrug.nl en kgre@mytylschooldebrug.nl