Vrije woensdagen 2020-21 kleutergroepen (vanaf schooljaar 2021-22 geldt dit niet meer!)N.B.:
Vanaf het schooljaar 2021-2022 zullen er geen extra vrije woensdag meer zijn voor de kleuters.