Het is altijd een uitdaging om in een website de informatie op te nemen waar u als ouder of professional naar op zoek bent. De ene keer is het heel praktische informatie, de andere keer meer inhoudelijk. 

Heeft u vragen? 
Het makkelijkste is het om contact op te nemen met de school of met de afdeling waar u vragen over heeft. 

Bent u ouder of verzorger van een leerling op onze school? 
Dan stelt u uw vraag het best aan het klassenteam van de leerling. U kunt veel algemene informatie ook vinden in onze (digitale) schoolgids. Een link naar de schoolgids vindt u op de pagina's van de afdelingen. 

Bent u ouder van een nieuwe leerling? 
 • Voor leerlingen in de basisschool leeftijd neemt u contact op met de afdeling SO. Mw Esther Span is het eerste aanspreekpunt. 
  espa@mytylschooldebrug.nl     
  Tel: 010-2111774
 • Voor leerlingen voor VSO-praktisch gericht kunt u contact opnemen met Floor Slavenburg.
  fsla@mytylschooldebrug.nl
  Tel: 010-8925000
 • Voor leerlingen voor VSO-vmbo-havo kunt u contact opnemen met Remco Schouten. 
  rsch@mytylschooldebrug.nl
  Tel: 010-2111777

Directie/afdelingsleiders
 • Ellen Verwer, Directeur afdeling SO 
  e-mail: ever@mytylschooldebrug.nl      
 • Sylvia Stam, Ad-interim afdelingsleider VSO-Praktisch gericht  
  e-mail: ssta@mytylschooldebrug.nl      
 • Remco Schouten, Afdelingsleider VSO vmbo-Havo     
  rsch@mytylschooldebrug.nl                 
  

Bent u professional en heeft u behoefte aan meer informatie over onze school? Neem contact op met de administratie, zij helpen u graag verder. 
Administratie Mytylschool de Brug, 010-2111777.