Leerlijn Mediawijsheid op Mytylschool de Brug


Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de media-samenleving.


Het is één van de aandachtspunten binnen ons onderwijs.

Mytylschool de Brug heeft gekozen om het competentiemodel mediawijzer als uitgangspunt te nemen voor hun leerlijn mediawijheid. Voor het lesmateriaal wordt in de basis het materiaal van het Nationaal Mediapaspoort gebruikt.

De leerdoelen die niet onder het aanbod van het basismateriaal vallen worden op een andere manier ingevuld. Die andere manier is niet altijd een lespakket of methode. Daarnaast heeft de Brug nog te maken met een populatie die een grote verscheidenheid heeft is cognitieve vaardigheden.

We verwachten van de leerkrachten dat zij ook mediawijs zijn en hier gebruik van maken. Niet alleen in hun persoonlijke of professionele omgeving, maar ook in het mediawijs maken van leerlingen. 


Mediawijsheid en kwaliteit van leren

Niet alleen de overdracht van kennis over media (= weten) is van belang; we streven ernaar om tijdens deze lessen tevens een beroep te doen op:

 • De individuele beleving  van media (=voelen)
  Welke emoties roept het op

 • De motivatie binnen de media (= willen)
  Beantwoorden van de vraag waarom iets belangrijk voor je is

 • De strategie/het gedrag van kinderen (= doen)
  Wat is je doel van het mediagebruik en hoe ga je dat doen?


Wanneer er aanleiding is, wordt mediawijsheid in de groepen besproken. Dit kan op allerlei manieren. De leerkracht maakt een inschatting van de situatie en speelt hier direct op in. 

Daarnaast worden er door het jaar heen een aantal basislessen Mediawijsheid gegeven aan de hand van de 7 thema's uit het lesmateriaal van het Nationaal Mediapaspoort. Waar nodig wordt het lesmateriaal aangepast voor de doelgroep.


De 7 Thema’s

Het lesmateriaal gaat uit van een doorlopende leerlijn in 7 thema’s die ieder jaar weer behandeld worden:

 1. Weet wat je ziet (wat is waar en niet waar in de media)

 2. Bewaak je identiteit (wie ben jij op internet)

 3. Wat je geeft krijg je terug (respectvol met elkaar omgaan, online pesten)

 4. Houd de klok in de gaten (hoeveel tijd besteed je aan online en offline activiteiten)

 5. Maak goede keuzes (hoe deel jij je online leven in)

 6. Bescherm je privacy (wat is privé en wat mogen anderen van jou weten)

 7. Zorg voor je eigen veiligheid (bij wie kun je terecht als je hulp of tips nodig hebt)


Ouders worden zo actief mogelijk betrokken bij de behandeling van deze onderwerpen.