OVER ONS

Mytylschool de Brug is een school voor leerlingen met een lichamelijke beperking. Een deel van onze leerlingen heeft een bijkomende verstandelijke beperking. We bieden onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar in drie verschillende afdelingen. De basisafdeling (SO Basis) en de VMBO/HAVO (VSO-T) zijn gevestigd aan de Ringdijk. De afdeling voor Praktisch gericht onderwijs (VSO-P) is gevestigd aan de Xerxesweg. 
http://www.stichtingboor.nl/

Mytylschool de Brug is een school van Stichting BOOR, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. 

Op onze website bieden we u een inkijkje in onze school. Een prachtige school, die zich eigenlijk pas goed laat leren kennen door een bezoek te brengen om écht kennis te maken met onze wereld. Een wereld waarin LOL, Leren-Ontmoeten-Leven en voorbereieding op een maatschappijwaardige en maatschappijvaardige plek in de samenleving centraal staan. 
U bent van harte welkom! 
Subpagina''s (1): Privacy op school