Ouders‎ > ‎1. Ouderraad‎ > ‎

Leden Ouderraad

Wilt u iemand van de ouderraad benaderen , dan kan dat via ouderraad@mytylschooldebrug.nl of via een briefje via de leerkracht van uw kind. 

Oudergeleding:

 • Voorzitter: Johan Keipema
 • Penningmeester: Esther de Kruijf
 • Annemarie Grinwis
 • Secretaris: Ilona Grundeler


Overige Leden:
 • Caroline Demmendal 
 • Angela Rapisarda 
 • Jolanda Thijssen (Sinterklaascommissie)
 • Kirsten Bleeker
 • Klaas-Jan Hollaar is aftredend lid na dit schooljaar.
Redactie “Schoolplein”: Marjolein Wildschut

Schoolvertegenwoordiging:

 • Vacant
 • Marieke van Ooijen: Assistente SO
 • Iris Kopp: Leerkracht VSO T
 • Jos van Ommen: leerkracht VSO P