Ouders‎ > ‎

1. Ouderraad

De Ouderraad ( OR) is de vereniging van ouders en/of verzorgers van alle leerlingen van mytylschool De Brug.


Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 
De ouderraad beheert de (vrijwillige) ouderbijdrage en is betrokken bij diverse activiteiten die gedurende het jaar plaatsvinden. Daarnaast kan zij adviserend optreden. 
Ouders die vergaderingen (8x per jaar) willen bijwonen, kunnen dit aan de voorzitter laten weten. 

De ouderraad geeft met enige regelmaat een Ouderbulletin uit; genaamd: ‘Het Schoolplein”

De ouderraad richt zich met name op 3 aspecten :
  • Communicatie
  • Hulp en ondersteuning
  • Signalering en advies