Ouders‎ > ‎

2. Medezeggenschapsraad

In navolging van de WMS (Wet Medezeggenschap) heeft Mytylschool de Brug een Medezeggenschapsraad (MR). Hierin zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd.
Als lid van de MR heb je iets te vertellen over de gang van zaken op school. Over allerlei zaken die te maken hebben met wat er op school in het belang van uw kind gebeurt kan er meegepraat worden en advies of instemming gegeven worden.

Taken van de MR
De MR heeft als taak mee te denken over het schoolbeleid en heeft, afhankelijk van het onderwerp, daarin een adviserende of meebeslissende rol: het advies- of instemmingsrecht. 
Het onderwijs verandert voortdurend. Daarom zijn er veel zaken die behandeld worden door de MR. Afgelopen schooljaar zijn zaken als taakbeleid, huisvesting, communicatie, passend onderwijs, ontwikkelingen ARBO, beloningsbeleid en diverse projecten die opgestart zijn, in de MR besproken. Er zijn ook schoolspecifieke zaken die elk jaar terug komen zoals de schoolgids, het jaarplan, de begroting en de jaarrekening en ook het schoolplan waarin de ontwikkelingen voor de komende 4 jaar staan. Duidelijk is dat de MR een grote inbreng heeft als het gaat om beleidszaken.

De GMR
Zowel personeelsleden als ouders van de Brug hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de SO/VSO-scholen van Stichting BOOR. In de GMR-bijeenkomsten komen beleidszaken op bestuursniveau aan de orde. Verschillende zaken waarover een besluit in de GMR is genomen, komen later aan de orde in de MR van de school.

De MR heeft nog een eigen, besloten website. Bent u lid van de MR dan klikt u op onderstaande link om op die site te komen.