Ouders

Goed onderwijs op een school als de Brug kan alleen gerealiseerd worden door samen te werken met ouders. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ouders bij ons op school een grote rol spelen. In overleg met u wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarbij is het belangrijk dat school, 
ouders en het revalidatiecentrum (Rijndam) goed samenwerken en elkaar aanvullen. Leerkrachten, ouders en therapeuten.

In april 2017 ontvingen we het EKEP-keurmerk, een keurmerk dat de samenwerking tussen alle partijen beoordeelt en waardeert. We zijn er trots op dat we dit keurmerk mogen voeren. 

Goed onderwijs blijven bieden betekent dat we niet alleen op gebied van de leerling, maar ook op gebied van organisatie en beleid goed met elkaar samen willen werken. De Brug heeft een goede ouderraad, een goede MR en er zijn diverse klankbordgroepen.

Wilt u ook bijdragen aan de ontwikkeling van de school? Dan is lid worden van zo'n raad of klankbordgroep misschien iets voor u.
ouderraad@mytylschooldebrug.nl