WIE ZIJN ONZE LEERLINGEN?

Leerlingen van De Brug hebben allemaal een lichamelijke beperking. (LG) Een deel van onze leerlingen heeft een meervoudige beperking. (MG) Leerlingen worden op basis van hun leervraag in een groep geplaatst. LG en MG-leerlingen zitten daarom wel op dezelfde school, maar niet in dezelfde groep. 
Er is is de wijde omtrek maar één mytylschool. Dat betekent dat onze leerlingen niet allemaal uit Rotterdam komen. Leerlingen komen uit de hele regio en worden vaak via de gemeentelijke vervoersdiensten gebracht.

Om toegelaten te kunnen worden is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. (TLV)
Je kunt toegelaten worden met een TLV 1, 2 of 3. 
  • Bepalend is of je kunt profiteren van groepsgebonden onderwijs, maar ook therapieafhankelijkheid, belastbaarheid en afhankelijkheid van verpleegkundige zorg spelen een rol. 
  • Voor VMBO/HAVO geldt dat de toelatingseisen van het reguliere VO ook voor leerlingen op onze school gelden. Wel zijn er allerlei aanpassingen in leerstofaanbod of leertempo mogelijk. 
  • Leerlingen met externaliserend probleemgedrag kunnen helaas niet toegelaten worden op onze school. 
          WAAR ZETTEN WE ONS VOOR IN?

Op de Brug gaan we ervan uit dat wat je buiten tegenkomt, je binnen moet kunnen leren. In de praktijk vatten we dit kernachtig samen in LOL: Leren, Ontmoeten en Leven.
We gaan ervan uit dat iedere leerling de wil heeft om te leren en dat ontmoetingen binnen en buiten de school bij dragen aan het leerproces. Ons doel is dat de leerling nu en in de toekomst maatschappijwaardig en maatschappijvaardig deel kan nemen aan wonen, werken en vrije tijd. Kortom: zelfstandig, positief en vol zelfvertrouwen in het leven staat.


WAARTOE BESTAAN WE? HET VERSCHIL DAT WIJ WILLEN MAKEN.


Onze kernopdracht is:
Leerlingen een uitdagende leeromgeving bieden en zodanig toerusten met kennis en vaardigheden zelfvertrouwen en besef van keuzevrijheid, zodat optimale ontwikkeling wordt bereikt met inachtneming van de autonomie, welzijn en welbevinden van de leerling.
We gaan daarbij uit van kansen en willen maximaal gebruik maken van de mogelijkheden en de talenten van de leerling.
Speciaal waar het moet, gewoon waar het kan.