ONS ONDERWIJS

Onze school biedt onderwijs voor leerlingen met een beperking in de leeftijd van 4 tot ongeveer 20 jaar. 
Sinds de wet Passend Onderwijs is ingevoerd, is het de bedoeling dat leerlingen met een beperking zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs opgevangen worden. Soms lukt dat heel goed. Waarschijnlijker is dat u onze website bezoekt omdat u zich afvraagt of het onderwijs voor uw zoon, dochter of cliënt niet nóg beter georganiseerd kan worden. 
Dat kan!

Leren - ontmoeten - leven (LOL)
Voor sommige leerlingen zijn reguliere scholen toch niet voldoende 'passend'.  Dan kan er gekozen worden voor onze school: een plek waar we kijken naar wat de leerling WEL kan, welke sterke kanten de leerling in kan zetten om zich verder te ontwikkelen.  Waar we uitgaan van hoge verwachtingen en waar LOL (leren, ontmoeten en leven) de ingrediënten zijn om maatschappijwaardig en maatschappijvaardig je plek in de samenleving in te nemen.  
Kortom, een plek waar expertise , zorg en hulpmiddelen samen komen en onderwijs en revalidatie samenwerken om de ontwikkeling van de leerling maximaal te ondersteunen.  Dat is waar de mytylschool voor staat! Al onze leerlingen hebben met elkaar gemeen dat zij fysieke beperkingen hebben waar extra zorg vanuit de school en specialistische hulp van het revalidatiecentrum (Rijndam) voor nodig is. 

Kwaliteitswet (V)SO)
Voor het Speciaal Onderwijs is er ook een andere wet van kracht: de ‘kwaliteitswet (V)SO’. Deze wet kijkt vooral naar de kansen die leerlingen hebben voor de toekomst. De mytylschool richt zich op 2 ‘uitstroomperspectieven’: vervolgonderwijs in de vorm van VMBO/HAVO of praktisch gericht onderwijs dat opleidt tot arbeidsgericht en dagbestedingOns hele onderwijsprogramma streeft naar ‘maximale talentontwikkeling’. Al in een vroeg stadium gaan we met u als ouder in gesprek om af te spreken hoe en met welk perspectief we werken aan de ontwikkeling van uw kind. Samen laten we uw kind ‘groeien’. 
De kracht van speciaal onderwijs
Mytylschool de Brug is een school, we zijn gericht op onderwijs. Via leerroutes en 
leerlijnen geven we dat onderwijs vorm. Maar we kijken altijd naar de hele leerling: wat heeft deze leerling nodig om NU en in de toekomst volledig tot zijn/haar recht te komen? Dat doen we met een enthousiast team van specialisten. Specialisten op het gebied van onderwijs, revalidatie en verzorging. U kunt erop vertrouwen dat wij ons werk met hart, ziel en plezier doen. Alleen dan kunnen we de beloftes die in de toekomst besloten liggen, vandaag al met elkaar waarmaken.