Schooltijden

Schooltijden mytylschool de Brug:

Locatie Ringdijk - vmbo/havo:
08u45 - 12u20 op woensdag
08u45 - 15u20 overige dagen


Locatie Ringdijk - basisonderwijs:
08u45 - 12u30 op woensdag
08u45 - 15u15 overige dagen


Locatie van der Duijn van Maasdamweg - VSO praktijkgericht:
8u45 - 12u30 op woensdag
8u45 - 15u15 overige dagen
Overzicht vrije dagen leerlingen 2019-2020