ALGEMENE INFORMATIE LEERLINGENVERVOER
Elke woongemeente heeft haar eigen regels en voorwaarden betreffende het leerlingenvervoer. Voor de mytylschool geldt dat veel leerlingen in aanmerking komen voor aangepast leerlingenvervoer of een vergoeding voor openbaar vervoer of een kilometervergoeding. 
De school-vervoersverklaring waar de meeste gemeenten om vragen, kunt u opvragen bij de administratie (Ringdijk of Woensdrechtstraat). 


LEERLINGENVERVOER MET BETREKKING TOT EXAMENS ( VMBO EN HAVO )
In het diplomagerichte uitstroomprofiel worden de VMBO examens afgenomen in samenwerking met het Thorbecke VO (Prinsenlaan 82 te Rotterdam) en de HAVO examens in samenwerking met Wolfert Lyceum (Zijde 5 te Bergschenhoek).
Mytylschool de Brug mag en kan geen digitale toetsen en examens afnemen op de eigen locatie (Ringdijk), omdat er geen beschermde digitale omgeving aanwezig is. Om de digitale Rekentoets en alle digitale centrale examens te kunnen afnemen dienen de leerlingen door leerlingenvervoer van de gemeente gebracht te worden naar één van bovengenoemde locaties.