ALGEMENE INFORMATIE LEERLINGENVERVOER
Elke woongemeente heeft haar eigen regels en voorwaarden betreffende het leerlingenvervoer. Voor leerlingen op de mytylschool geldt in het algemeen dat alle leerlingen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. De vervoersaanvraag voor leerlingen die woonachtig zijn in de woongemeente Rotterdam loopt via de school. 
Voor leerlingen uit andere woongemeentes geldt deze regel helaas niet. Deze ouders/ verzorgers dienen tijdig de eigen woongemeente te benaderen over de aanvraagprocedure voor het leerlingenvervoer (in maart bijvoorbeeld al). 


LEERLINGENVERVOER MET BETREKKING TOT EXAMENS ( VMBO EN HAVO )
In het diplomagerichte uitstroomprofiel worden de VMBO examens afgenomen in samenwerking met het Thorbecke VO (Tattistraat 13 te Rotterdam) en de HAVO examens in samenwerking met Wolfert Lyceum (Zijde 5 te Bergschenhoek).
Mytylschool de Brug mag en kan geen digitale toetsen en examens afnemen op de eigen locatie Ringdijk 84 te Rotterdam, omdat er geen beschermde digitale omgeving aanwezig is. Om de digitale Rekentoets en alle digitale centrale examens te kunnen afnemen dienen de leerlingen door leerlingenvervoer van de gemeente gebracht te worden naar één van bovengenoemde locaties.