Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar te maken hebben, in allerlei situaties en op verschillende niveaus. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden meestal in overleg bijgelegd. Maar soms is de onenigheid zo groot dat iemand een klacht indient.

Op mytylschool de Brug is een Klachtenregeling (PDF document 300KB) van kracht. Uitgangspunt hierbij is de Klachtenregeling 2009 van BOOR, Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, gepubliceerd op de BOOR-site, Website en Intranet van mytylschool de Brug.

Voordat men de officiële weg kiest en een klachtencommissie benadert, doet de klager er goed aan eerst degene aan te spreken tegen wie de klacht is gericht of naar de directie van de school te gaan. Levert dit niets op, dan kan men óf:
  • naar de interne klachtencommissie mytylschool de Brug stappen,
  • contact opnemen met de externe klachtencommissie BOOR,
  • contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC), en de klacht aldaar voorleggen.

De interne klachtencommissie mytylschool de Brug bestaat uit:

Het aanspreekpunt namens de externe klachtencommissie BOOR is de bestuurssecretaris, de heer Gerard Drukker, bereikbaar via telefoonnummer 010-254 0800 en e-mailadres gerard.drukker@stichtingboor.nl.
U kunt erop rekenen dat alle klachten in vertrouwen worden behandeld.


Klik hier om de volledige regeling van BOOR te lezen en/of downloaden.

EXTERNE VERTROUWENSPERSONEN VAN STICHTING BOOR

Mevrouw Jakkie Ames en de heer Paul van Lange zijn de externe vertrouwenspersonen binnen BOOR. U kunt hen rechtstreeks benaderen via onderstaande contactgegevens.

De heer Paul van Lange:
e-mail: paul@paulvanlange.nl
telefoon: 084 0031980

Mevrouw Jakkie Ames
e-mail: jakkie_ames@hotmail.com
telefoon: 06 13570625

De vertrouwenspersonen fungeren als aanspreekpunt bij klachten of mogelijke klachten. Zij nemen bij hun werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De vertrouwenspersonen kunt u rechtstreeks benaderen
Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.

CENTRAAL MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

BOOR is voor alle scholen aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs:

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030-2809590
F 030-2809591
info@onderwijsgeschillen.nl