Xidis Rijnmond: ict met een handicap.


Xidis-Rijnmond is een expertiseteam, bestaande uit twee ergotherapeuten, een logopedist, twee onderwijskundigen en twee specifieke ICT deskundigen van de school.
De teamleden van Xidis screenen jaarlijks alle leerlingen op de school op het gebied van effectief computergebruik.

Protocol screening Xidis-Rijnmond op mytylschool de Brug.

  • In de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar worden alle groepen bezocht en alle leerlingen met leerkracht besproken en/of worden de leerlingen kort geobserveerd terwijl ze aan de computer/chromebook/tablet werken.
  • Het uitgangspunt is dat alle leerlingen een computer, chromebook of tablet moeten kunnen bedienen. Xidis beoordeelt of er aanpassingen vanuit het depot nodig zijn en kan deze direct leveren, wordt geregistreerd in uitleensysteem. 
  • Wanneer Xidis vanwege de intensiteit van de beperking verder onderzoek noodzakelijk acht voor betreffende leerling wordt op later moment verder geobserveerd.
  • Eventuele bijkomende hulpvragen (zoals schrijfbeperking) worden doorverwezen naar bijvoorbeeld andere therapeuten in klassenbehandelteam.
  • Van iedere leerling waarbij een aanpassing in computerbediening noodzakelijk is wordt een verslagje gemaakt. 
  • Deze wordt in Xidis-archief bewaard en verstuurd naar leerkracht. Deze neemt dit mee in groepsbesprekingen en vermeldt aanpassingen in IHP. Een kopie wordt verzonden naar het CvB.
  • In de loop van het schooljaar kunnen leerkrachten steeds via het aanvraagformulier Xidis-Rijnmond betrekken bij een leerling.


Xidis-Rijnmond is er ook voor externe vragen van mensen met een beperking die op zoek zijn naar een effectieve manier van computergebruik.


Na aanmelding volgt een intakegesprek met een revalidatiearts-assistent en een adviseur van Xidis-Rijnmond en worden noodzakelijke gegevens verzameld. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt om een aantal aanpassingen uit te proberen. Hierna volgt een uitgebreid adviesverslag en zal eventueel het aanvragen van vergoedingen en het aanschaffen van hardware of software begeleid worden.

Voor vragen kunt u terecht bij het Xidisteam: xidis@mytylschooldebrug.nl