ICT op School

ICT en gebruik van onderwijsmedia maakt het leren leuk en het zorgt voor versnelling en verbetering van het onderwijs.
De technologische ontwikkelingen die er onder liggen gaan zó hard dat we nu al niet weten hoe we over 5 jaar leven. Social media (Instagram, twitter, Facebook, etc.), cloud computing , smartphones, chromebooks, tablets, etc. heeft zich slechts in enkele jaren ontwikkeld, wordt massaal en wereldwijd toegepast en heeft enorme veranderingen teweeg gebracht.
Mytylschool De Brug volgt de ontwikkelingen op de voet, sterker nog: we zijn een voorbeeldschool als het gaat om ICT in het onderwijs. 
Met betrekking tot de inzet van ICT (het Waarom) richten wij ons op de volgende drie domeinen:
  • Leerlingen voorbereiden op Leren, talenten laten ontwikkelen
  • Leerlingen voorbereiden op Ontmoeten, mediawijs maken
  • Leerlingen voorbereiden op Leven, een zo volwaardig mogelijk burgerschap, en waar mogelijk voorbereiding op de arbeidsmarkt

Een aantal lopende ICT-projecten nader belicht.

Achter onderstaande knoppen vindt u een beschrijving van een aantal ICT-projecten die wij hebben geïmplementeerd binnen ons dagelijkse onderwijs.  
https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/cloudwise  https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/cool-portaal  https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/omnidu  https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/xidis   
https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/social-schools   https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/gynzy   https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/tablets