ICT op School

ICT en gebruik van onderwijsmedia maakt het leren leuk en het zorgt voor versnelling en verbetering van het onderwijs.
Mytylschool De Brug volgt de ontwikkelingen op de voet, sterker nog: we zijn een voorbeeldschool als het gaat om ICT in het onderwijs. Personeel en leerlingen werken volledig in de Cloud en  we maken gebruik van alle soorten van digitale apparatuur. 

Daarnaast zetten we actief de kennis en materialen van toegepaste ICT in voor leerlingen met een beperking. Denk hierbij aan aangepaste muizen en toetsenborden, oogbesturing, spraakinvoer en dergelijke. Voor meer info hierover zie project Xidis.

Met betrekking tot de inzet van ICT (het Waarom) richten wij ons op de volgende drie domeinen:
  • Leerlingen voorbereiden op Leren, talenten laten ontwikkelen en waar mogelijk handicaps overbruggen
  • Leerlingen voorbereiden op Ontmoeten, mediawijs maken
  • Leerlingen voorbereiden op Leven, een zo volwaardig mogelijk burgerschap, en waar mogelijk voorbereiding op de arbeidsmarkt

Privacy en social media op school.
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school.
Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

Om dit alles in goede banen te leiden heeft Stichting BOOR voor al haar scholen een Reglement Internet en Sociale Media opgesteld. Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet).

Een aantal lopende ICT-projecten nader belicht.

Achter onderstaande knoppen vindt u een beschrijving van een aantal ICT-projecten die wij hebben geïmplementeerd binnen ons dagelijkse onderwijs.  
  https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/cool-portaal  https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/omnidu  https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/xidis  https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/ict-op-school/social-schools   https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/gynzy   https://sites.google.com/a/mytylschooldebrug.nl/kopie-testsite/tablets