Welkom op de website van Mytylschool De Brug voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Wij zijn een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking. 

PromofilmDirecteur Jan Kraaijenbrink:

"Uitdagen tot leren, is uitdagen tot leven."

De Brug biedt een uitdagende leeromgeving voor kinderen, een school  waar je niet alleen komt om te leren, maar ook om elkaar te ontmoeten en te spelen.  

Nieuwsberichten uit Social Schools