Functies en opleidingsmogelijkheden

Functies

Mytylschool ‘de Brug’ kent een breed spectrum aan functies en taken. De meest voorkomende functies zijn die van leerkracht en klassenassistent. 

Bij de functie van leerkracht is er een onderscheid tussen een leerkracht basisonderwijs en een vakleerkracht. De eerstgenoemde is opgeleid aan de pedagogische academie basisonderwijs, terwijl een vakleerkracht een eerste- of tweedegraads opleiding heeft gevolgd in het vak waar hij onderwijs in geeft. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs is afgestudeerd aan de Academie voor lichamelijke opvoeding, dit is een eerstegraads opleiding. Alle opleidingen zijn hbo opleidingen.

Ieder lid van de functiegroep van klassenassistenten heeft veelal een mbo opleiding gevolgd in maatschappelijke zorg. Wij verlangen een diploma op niveau 4.

Opleidingsmogelijkheden


Onze school biedt voor alle medewerkers diverse opleidings- en nascholingsmogelijkheden. Natuurlijk binnen het raam van de financiële mogelijkheden die de school heeft.

Leerkrachten wordt via de Lerarenbeurs eenmalig de mogelijkheid geboden een langdurige studie te volgen, om bijvoorbeeld een Master Special Educational Needs (SEN) te behalen. 

Via de bestuursacademie worden regelmatig zgn. ‘kweekvijvers’ gevormd, waarbij in samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek of de Hogeschool Rotterdam, leerkrachten tot intern begeleiders of schoolleiders opgeleid worden.

De school geeft al sinds jaar en dag faciliteiten aan klassenassistenten om verder te studeren. Bijvoorbeeld voor het volgen van een opleiding tot onderwijsassistent of om leerkracht basisonderwijs te worden.

Aanvragen voor allerlei korte cursussen worden veelvuldig gehonoreerd. Dit kan op allerlei gebied zijn, mits het relevant is voor ons onderwijs.

Medewerkers van onze school verzorgen zelf ook trainingen vooral op het gebied van ICT en de begeleiding van stagiaires. Medewerkers van Rijndam revalidatiecentrum  scholen onze medewerkers regelmatig bij op het gebied van revalidatie, tijdens de instructiecyclus en de cursus makkelijker communiceren.
Comments