Buitenschoolse activiteiten
De medewerkers van de mytylschool zetten zich in voor het welzijn van alle leerlingen; ook na schooltijd. In de loop van de jaren is er een scala aan activiteiten ontstaan waar leerlingen aan kunnen deelnemen. Ook oud-leerlingen zijn daarbij welkom. 
Om u een indruk te geven wat voor extra's de Brug te bieden heeft nodigen wij u uit om deze film eens rustig te bekijken.

De extra's van de Brug
Omnisportvereniging De Pont
Tijdens de gymnastieklessen bleek regelmatig dat leerlingen belangstelling toonden voor een bepaalde sport. Als dan geprobeerd werd zich bij bestaande verenigingen aan te melden, was dit vaak niet mogelijk. Om toch in deze behoefte te voorzien, is op initiatief van de mytylschool de sportvereniging De Pont opgericht. De trainingstijden zijn over het algemeen direct aansluitend aan de schooltijden. Er is dus maar één keer extra vervoer nodig.

De Pont biedt de volgende sporten aan:
      • handbewogen rolstoelhockey
      • elektrisch rolstoelhockey (het 1e team speelt in de landelijke superleague
      • jongerenjudo
      • boccia
      • Kanovaren
      • (schuif-)tafeltennis

Naar behoefte kunnen er mogelijkheden voor andere sporten gezocht worden. Mensen die zich voor deze vereniging willen inzetten zijn altijd welkom. Er is hulp nodig bij aan- en uitkleden, rijden van de “Pontbus”, verzorgen van trainingen, bestuurszaken enz. 
U kunt contact met school opnemen indien u tijd en zin heeft om mee te helpen. 
“De Pont” is gevestigd aan de Ringdijk 84 te Rotterdam en is te bereiken via telefoonnummer 010-2111777 of via 
Marius Postma, e-mailadres:  maepostma@gmail.com
De Pont heeft ook een eigen website


Uitgaanswerkgroep
De uitgaans-werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste medewerkers die zich inzetten voor de leerlingen met als doelstellingen:

· Leerlingen leren zelf initiatief te nemen om uit te gaan,en met leeftijdsgenoten af te spreken.
· Leerlingen nemen deel aan buitenschoolse activiteiten met leeftijdsgenoten zonder de aanwezigheid van ouders
· Het uitbreiden van het sociale netwerk van de leerling. Dit is heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

De ervaring is dat onze leerlingen in het algemeen vrij ‘passief’ zijn in hun vrije tijd. Het is vaak gericht op televisie en de computer. Met de uitgaansgroep ervaren de leerlingen verschillende onderdelen van vrijetijdsbesteding zoals; theater, film, sport en spel, muziek en dans en uit eten gaan. Ze leren om zonder hun ouders buiten school activiteiten te ondernemen. De leerlingen leren tevens omgaan met geld door zelf de activiteit en de consumpties te betalen.

De organisatie is in handen van personeel van de VSO-afdeling en eventueel de gevorderde leerlingen.Omdat het om buitenschoolse activiteiten gaat, ligt de verantwoording bij de ouders (of de leerling als hij/zij ouder is dan 18 jaar). De begeleiders van school zijn aanwezig tijdens de activiteiten. Zij zijn wettelijk niet aansprakelijk. Wel heeft de school een risico- en ongevallenpolis afgesloten voor schoolactiviteiten die na de lestijd plaats vinden. De eerstverantwoordelijke partij in deze zijn de ouders. 


Muziekgroep The Bridge
Onder de bezielende leiding van Ruud van der Wel en zijn stichting My Breath My Music laten leerlingen hun muzikale talenten zien via de ‘schoolband The Bridge’. De band heeft al vele opvoeringen op haar naam staan. Vele daarvan zijn ook terug te vinden op You Tube en dit is er een voorbeeld van: ‘Imagine’ door schoolband The Bridge.Vakantie opvang
 • Stg Wielewaal, 
 • Stg Steinmetz-deCompaan > Middin