Aanvraagformulier vakantie en verlof

Voor verlofaanvragen buiten de schoolvakanties om vragen wij u een verlofformulier in te vullen. 
U kunt het verlofformulier, hier onder op deze pagina, downloaden of in papieren vorm opvragen bij het klassenteam. 
Graag het verlofformulier uitprinten, volledig invullen en inleveren bij het klassenteam. 
Zij zorgen ervoor dat het wordt voorgelegd aan de afdelingsleider om toestemming te geven. 

Op pagina 2 van het verlofformulier staat een toelichting, leest u deze voordat u een de aanvraag indient.
Ċ
Jack Vlassak,
10 jul. 2019 08:17